Luật Tiếp Công Dân – Luật Trưng Cầu Ý Dân Và Các Văn Bản Có Liên Quan PRC/EPUB/PDF

Ebook Luật Tiếp Công Dân – Luật Trưng Cầu Ý Dân Và Các Văn Bản Có Liên Quan đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Luật Tiếp Công Dân – Luật Trưng Cầu Ý Dân Và Các Văn Bản Có Liên Quan với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Luật Tiếp Công Dân - Luật Trưng Cầu Ý Dân Và Các Văn Bản Có Liên Quan

Luật Tiếp Công Dân – Luật Trưng Cầu Ý Dân Và Các Văn Bản Có Liên Quan

Tiếp công dân là công tác quan trọng trong các hoạt động các cơ quan, tổ chức của nước ta. Thông qua hoạt động tiếp công
dân, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức tiếp nhận được các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân liên quan đến
việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật để có các biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời. Nhằm nâng cao
hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, Chính phủ và các Bộ ngành liên quan cũng ban hành nhiều
quy định mới như: NĐ số 24/2018/NĐ-CP ngày 27-2-2018 của Chính phủ quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực
lao động, giáo dục nghề nghiệp, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh
lao động; HD số 04/HD-VKSTCvề ngày 05-01-2018 công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
năm 2018; TT số 54/2017/TT-BCAngày 15-11-2017 về sửa đổi Quy định biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết
khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân; QĐ số 1848/QĐ-TCT ngày 24-10-2017 quy trình công khai các bước giải quyết khiếu nại và
kết quả giải quyết khiếu nại của người nộp thuế tại cơ quan Thuế các cấp; VBHN số 01/VBHN-TTCP ngày 9-10-2017 hợp nhất Thông
tư quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính…

Để nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, ban, ngành; Nhà xuất bản
Lao động xuất bản cuốn sách: “LUẬT TIẾP CÔNG DÂN – LUẬT TRƯNG CẦU Ý DÂN VÀ CÁC VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN”.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Luật Tiếp Công Dân Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Phần Ii. Luật Trưng Cầu Ý Dân – Luật Hòa Giải Ở Cơ Sở Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Phần Iii. Chỉ Đạo Của Đảng Đối Với Công Tác Tiếp Công Dân Và Quy Trình Tiếp Công Dân

Phần Iv. Quy Định Về Việc Tiếp Công Dân, Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo Tại Các Cơ Quan, Tổ Chức, Đơn Vị

Phần V. Luật Khiếu Nại – Luật Tố Cáo Và Quy Trình Giải Quyết, Xử Lý Khiếu Nại, Tố Cáo

Phần Vi. Quy Chế Phối Hợp Giữa Các Cơ Quan Tham Gia Tiếp Công Dân, Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo

Phần Vii. Quy Định Mức Chi Bồi Dưỡng Và Quản Lý, Sử Dụng Kinh Phí Hoạt Động Tiếp Công Dân

Nội dung cuốn sách có giá trị thực tiễn, hy vọng đây là một tài liệu hữu ích đối với tất cả các cơ quan, ban, ngành và tất
cả bạn đọc.


Download Ebook Luật Tiếp Công Dân – Luật Trưng Cầu Ý Dân Và Các Văn Bản Có Liên Quan Miễn Phí, Tải Sách Luật Tiếp Công Dân – Luật Trưng Cầu Ý Dân Và Các Văn Bản Có Liên Quan, Đọc Ebook Luật Tiếp Công Dân – Luật Trưng Cầu Ý Dân Và Các Văn Bản Có Liên Quan Online, Ebook Luật Tiếp Công Dân – Luật Trưng Cầu Ý Dân Và Các Văn Bản Có Liên Quan Cho Điện Thoại, Tải Ebook Luật Tiếp Công Dân – Luật Trưng Cầu Ý Dân Và Các Văn Bản Có Liên Quan Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Luật Tiếp Công Dân – Luật Trưng Cầu Ý Dân Và Các Văn Bản Có Liên Quan Cho Android - Iphone - IOS, Download Luật Tiếp Công Dân – Luật Trưng Cầu Ý Dân Và Các Văn Bản Có Liên Quan Free Ebook, Xem Sách Luật Tiếp Công Dân – Luật Trưng Cầu Ý Dân Và Các Văn Bản Có Liên Quan Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start