Luật khiếu nại – luật tố cáo (sửa đổi) – luật tiếp công dân, quy trình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trong các cơ quan, đơn vị PRC/EPUB/PDF

Ebook Luật khiếu nại – luật tố cáo (sửa đổi) – luật tiếp công dân, quy trình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trong các cơ quan, đơn vị đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Luật khiếu nại – luật tố cáo (sửa đổi) – luật tiếp công dân, quy trình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trong các cơ quan, đơn vị với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Luật khiếu nại - luật tố cáo (sửa đổi) - luật tiếp công dân, quy trình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trong các cơ quan, đơn vị
LUẬT KHIẾU NẠI – LUẬT TỐ CÁO (SỬA ĐỔI) -LUẬT TIẾP CÔNG DÂNQUY TRÌNH TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ PHẢN ẢNH TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ.NXB : Lao ĐộngPhat hành: 07/2018Khổ Sách 20x28Số Trang:400 Gia bìa: 350.000 đLời giới thiệu:Khiếu nại tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân được quy định tạiHiến pháp cũng như các văn bản pháp luật khác của Nhà nước. Làm tốt công tác giải quyếtkhiếu nại, tố cáo không những bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân mà còngóp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, xã hội. Vìvậy, hệ thống pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nước ta cũng ngàycàng hoàn thiện.Luật Tố cáo do Quốc hội ban hành năm 2011, qua một quá trình thực hiện đã bộc lộmột số điều hạn chế, chưa bắt kịp xu thế. vì vậy tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV ngày12-06-2018 đã thông qua Luật Tố cáo số 25/2018/QH14. Luật Tố cáo năm 2018 vừa đượcthông qua bao gồm 9 chương với 67 điều, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.Gần đây, Chính phủ và các Bộ, ngành cũng đã ban hành nhiều văn bản pháp quy mới về tiếpcông dân, khiếu nại, tố cáo như: Nghị định 24/2018/NĐ-CP ngày 27-02-2018 Quy định vềgiải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưangười lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinhlao động, Thông tư liên tịch số 01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNNngày 05-04-2018 Quy định phối hợp trong việc báo cáo, thông báo về công tác giải quyếtkhiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp…Để quý cơ quan ban ngành tiện theo dõi và có được các văn bản mới liên quan đến lĩnh vựcnói trên, Nhà xuất bản Lao Động cho biên soạn cuốn sách:

LUẬT KHIẾU NẠI – LUẬT TỐ CÁO (SỬA ĐỔI) -LUẬT TIẾP CÔNG DÂN
QUY TRÌNH TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ PHẢN
ẢNH TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung sau:Phần I. Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo (sửa đổi), Luật Tiếp công dân.Phần II. Khiếu nại, tố cao trong hoạt động tố tụng, thi hành án.Phần III. Quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.Phần IV. Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số Điều của Luật Thanh travề tổ chức về hoạt động của ban thanh tra nhân dân.Phần V. Quy định về xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ảnh.


Download Ebook Luật khiếu nại – luật tố cáo (sửa đổi) – luật tiếp công dân, quy trình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trong các cơ quan, đơn vị Miễn Phí, Tải Sách Luật khiếu nại – luật tố cáo (sửa đổi) – luật tiếp công dân, quy trình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trong các cơ quan, đơn vị, Đọc Ebook Luật khiếu nại – luật tố cáo (sửa đổi) – luật tiếp công dân, quy trình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trong các cơ quan, đơn vị Online, Ebook Luật khiếu nại – luật tố cáo (sửa đổi) – luật tiếp công dân, quy trình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trong các cơ quan, đơn vị Cho Điện Thoại, Tải Ebook Luật khiếu nại – luật tố cáo (sửa đổi) – luật tiếp công dân, quy trình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trong các cơ quan, đơn vị Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Luật khiếu nại – luật tố cáo (sửa đổi) – luật tiếp công dân, quy trình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trong các cơ quan, đơn vị Cho Android - Iphone - IOS, Download Luật khiếu nại – luật tố cáo (sửa đổi) – luật tiếp công dân, quy trình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trong các cơ quan, đơn vị Free Ebook, Xem Sách Luật khiếu nại – luật tố cáo (sửa đổi) – luật tiếp công dân, quy trình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trong các cơ quan, đơn vị Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start