Luật Kế Toán và QĐ Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính trong Lĩnh Vực Kế Toán PRC/EPUB/PDF

Ebook Luật Kế Toán và QĐ Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính trong Lĩnh Vực Kế Toán đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Luật Kế Toán và QĐ Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính trong Lĩnh Vực Kế Toán với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Luật Kế Toán và QĐ Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính trong Lĩnh Vực Kế Toán
Giới thiệu sách: LUẬT KẾ TOÁN VÀ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
Lời giới thiệu:
Ngày 12 tháng 3 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2018/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2018). Theo đó, mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán là: 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) đối với cá nhân, tăng 20 triệu đồng so với Nghị định trước; 100.000.000 đồng đối với tổ chức (tăng 40.000.000 đồng). Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Trừ các trường hợp trên, mức phạt tiền quy định tại Chương này là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức.
Bên cạnh đó, Chính phủ, Bộ Tài chính và các Bộ ngành cũng đã ban hành nhiều văn bản mới quy định về: Quản lý tài chính đơn vị HCSN; Tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;…
Nhằm giúp cho các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân kịp thời nắm bắt những thông tin mới nêu trên, Nhà sách Nam Việt xin trân trọng giới thiệu cuốn sách: LUẬT KẾ TOÁN VÀ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP.

LUẬT KẾ TOÁN VÀ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 
Nội dung sách gồm 7 phần chính:
Phần 1: Luật Kế toán (Thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIII)
Phần 2: Quy định về phân cấp, ủy quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, kiểm tra, kiểm toán nội bộ
Phần 3: Quy định mới về quản lý tài chính trong các Cơ quan, Đơn vị HCSN
Phần 4: Các quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
Phần 5: Quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
Phần 6: Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong đơn vị hành chính sự nghiệp
Phần 7: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
*** Để tránh mua hàng không như giới thiệu, Quý khách được xem nội dung sách trước khi thanh toán, sách đã được bọc plastic bằng máy ép nhiệt miễn phí!
 


Download Ebook Luật Kế Toán và QĐ Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính trong Lĩnh Vực Kế Toán Miễn Phí, Tải Sách Luật Kế Toán và QĐ Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính trong Lĩnh Vực Kế Toán, Đọc Ebook Luật Kế Toán và QĐ Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính trong Lĩnh Vực Kế Toán Online, Ebook Luật Kế Toán và QĐ Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính trong Lĩnh Vực Kế Toán Cho Điện Thoại, Tải Ebook Luật Kế Toán và QĐ Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính trong Lĩnh Vực Kế Toán Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Luật Kế Toán và QĐ Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính trong Lĩnh Vực Kế Toán Cho Android - Iphone - IOS, Download Luật Kế Toán và QĐ Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính trong Lĩnh Vực Kế Toán Free Ebook, Xem Sách Luật Kế Toán và QĐ Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính trong Lĩnh Vực Kế Toán Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start