Luật Giao Thông Đường Bộ Và Quy Định Về Xử Phạt Vi Phạm Trong Lĩnh Vực Giao Thông PRC/EPUB/PDF

Ebook Luật Giao Thông Đường Bộ Và Quy Định Về Xử Phạt Vi Phạm Trong Lĩnh Vực Giao Thông đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Luật Giao Thông Đường Bộ Và Quy Định Về Xử Phạt Vi Phạm Trong Lĩnh Vực Giao Thông với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Luật Giao Thông Đường Bộ Và Quy Định Về Xử Phạt Vi Phạm Trong Lĩnh Vực Giao Thông

Luật Giao Thông Đường Bộ Và Quy Định Về Xử Phạt Vi Phạm Trong Lĩnh Vực Giao Thông

Vừa qua, Bộ Giao thông vận tải ban hành đã nhiều văn bản về quản lý hạ tầng giao thông, quy định về đào tạo, sát hạch, cấp
giấy phép lái xe, quản lý kinh phí đảm bảo an toàn giao thông và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông;… Cụ
thể như: Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19-01-2018 Về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện
quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02-01-2018 Quy
định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thong; Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT  ngày 15-04-2017 Quy
định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BGTVT ngày 30-11-2017 Hợp nhất
Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24- 02-2010 của Chính phủ quy định về quản lý
và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;Thông tư số 37/2017/TT-BGTVT ngày 09-10-2017 Quy định mẫu biên bản, mẫu quyết
định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt;…

Nhằm giúp người tham gia giao thông, các cơ quan quản lý nhà nước và đông đảo bạn đọc thuận tiện trong việc tìm hiểu, tra
cứu, sử dụng và thực hiện các quy định mới nêu trên, TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT phối hợp với Nhà xuất bản Lao Động xuất bản
cuốn sách: LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG.

Cuốn sách gồm các phần sau đây:

Phần Thứ Nhất: Luật Giao Thông Đường Bộ

Phần Thứ Hai: Quy Định Về Quản Lý Và Sử Dụng Kinh Phí Bảo Đảm Trật Tự An Toàn Giao Thông

Phần Thứ Ba: Quy Định Về Đào Tạo, Sát Hạch, Cấp Giấy Phép Điều Khiển Phương Tiện Giao Thông Đường Bộ

Phần Thứ Tư: Quy Định Về Quản Lý Và Bảo Vệ Kết Cấu Hạ Tầng Giao Thông Đường Bộ

Phần Thứ Năm: Mẫu Biên Bản, Mẫu Quyết Định Sử Dụng Trong Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ, Đường
Sắt

Phần Thứ Sáu: Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông


Download Ebook Luật Giao Thông Đường Bộ Và Quy Định Về Xử Phạt Vi Phạm Trong Lĩnh Vực Giao Thông Miễn Phí, Tải Sách Luật Giao Thông Đường Bộ Và Quy Định Về Xử Phạt Vi Phạm Trong Lĩnh Vực Giao Thông, Đọc Ebook Luật Giao Thông Đường Bộ Và Quy Định Về Xử Phạt Vi Phạm Trong Lĩnh Vực Giao Thông Online, Ebook Luật Giao Thông Đường Bộ Và Quy Định Về Xử Phạt Vi Phạm Trong Lĩnh Vực Giao Thông Cho Điện Thoại, Tải Ebook Luật Giao Thông Đường Bộ Và Quy Định Về Xử Phạt Vi Phạm Trong Lĩnh Vực Giao Thông Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Luật Giao Thông Đường Bộ Và Quy Định Về Xử Phạt Vi Phạm Trong Lĩnh Vực Giao Thông Cho Android - Iphone - IOS, Download Luật Giao Thông Đường Bộ Và Quy Định Về Xử Phạt Vi Phạm Trong Lĩnh Vực Giao Thông Free Ebook, Xem Sách Luật Giao Thông Đường Bộ Và Quy Định Về Xử Phạt Vi Phạm Trong Lĩnh Vực Giao Thông Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start