luatdoanhnghiep.u2769.d20170309.t182108.244877.jpg
luatdoanhnghiep.u2769.d20170309.t182108.244877.jpg

Luật Doanh Nghiệp & Các Quy Định Mới Nhất Dành Cho Giám Đốc PRC/EPUB/PDF

Ebook Luật Doanh Nghiệp & Các Quy Định Mới Nhất Dành Cho Giám Đốc đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Luật Doanh Nghiệp & Các Quy Định Mới Nhất Dành Cho Giám Đốc với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp. So với Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật này có những điểm thay đổi nổi bật như: Doanh nghiệp có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật; Doanh nghiệp được tự do kinh doanh tất cả các ngành nghề mà pháp luật không cấm; Doanh nghiệp có quyền quyết định hình thức, số lượng, nội dung con dấu; Giấy CNĐKDN chỉ còn 4 nội dung so với 10 nội dung trước đây (bỏ mục ngành nghề kinh doanh, danh sách cổ đông sáng lập, Chi nhánh, Văn phòng dại diện, Địa điểm kinh doanh….); Công bố công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; Rút ngắn thời gian đăng ký, điều chỉnh GCNĐKDN;  Bãi bỏ quy định Giám đốc, Tổng Giám đốc công ty cổ phần không được làm Giám đốc, Tổng Giám đốc doanh nghiệp khác; Thay đổi điều kiện yêu cầu triệu tập họp HĐTV và điều kiện để thông qua dự án đầu tư hoặc bán tài sản;…

Vừa qua, nhiều văn bản mới quy định về chính sách hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, hướng dẫn thi hành về phí và lệ phí, miễn, giảm thuế xuất khẩu áp dụng trong doanh nghiệp,… Cụ thể như: Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16-5-2016 Về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23-8-2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí; Thông tư số 128/2016/TT-BTC ngày 09-08-2016 Quy định miễn, giảm thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường; sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12-05-2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế;…

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:

Phần thứ nhất. Luật Doanh nghiệp và quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp

Phần thứ hai. Quy định mới về đăng ký, tổ chức hoạt động doanh nghiệp

Phần thứ ba. Giám sát, đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

Phần thứ tư. Quy định mới về chính sách hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp

Phần thứ năm. Quy định biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp

Phần thứ sáu. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Phí và lệ phí – Luậït Bảo hiểm xã hội, miễn giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu


Download Ebook Luật Doanh Nghiệp & Các Quy Định Mới Nhất Dành Cho Giám Đốc Miễn Phí, Tải Sách Luật Doanh Nghiệp & Các Quy Định Mới Nhất Dành Cho Giám Đốc, Đọc Ebook Luật Doanh Nghiệp & Các Quy Định Mới Nhất Dành Cho Giám Đốc Online, Ebook Luật Doanh Nghiệp & Các Quy Định Mới Nhất Dành Cho Giám Đốc Cho Điện Thoại, Tải Ebook Luật Doanh Nghiệp & Các Quy Định Mới Nhất Dành Cho Giám Đốc Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Luật Doanh Nghiệp & Các Quy Định Mới Nhất Dành Cho Giám Đốc Cho Android - Iphone - IOS, Download Luật Doanh Nghiệp & Các Quy Định Mới Nhất Dành Cho Giám Đốc Free Ebook, Xem Sách Luật Doanh Nghiệp & Các Quy Định Mới Nhất Dành Cho Giám Đốc Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start