img151_9
img151_9

Luật Chuyển Giao Công Nghệ Năm 2006 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành PRC/EPUB/PDF

Ebook Luật Chuyển Giao Công Nghệ Năm 2006 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Luật Chuyển Giao Công Nghệ Năm 2006 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Luật Chuyển Giao Công Nghệ được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kì họp thứ 10 thông qua ngày 29-11-2006.

Cuốn sách giới thiệu những luận điểm cơ bản và văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chuyển Giao Công Nghệ Năm 2006 giúp độc giả hiểu thêm về những quy định của pháp luật về chính sách của Nhà nước đối với hoạt động chuyển giao công nghệ; nội dung quản lí nhà nước về hoạt động chuyển giao công nghệ; đối tượng công nghệ được chuyển giao; quyền chuyển giao công nghệ; hình thức chuyển giao công nghệ; các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động chuyển giao công nghệ; nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ; quyền và nghĩa vụ của bên công nghệ;…

Cuốn sách hỗ trợ, tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức tăng hiểu biết về pháp luật; tránh vi phạm pháp luật; biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và xã hội.


Download Ebook Luật Chuyển Giao Công Nghệ Năm 2006 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Miễn Phí, Tải Sách Luật Chuyển Giao Công Nghệ Năm 2006 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành, Đọc Ebook Luật Chuyển Giao Công Nghệ Năm 2006 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Online, Ebook Luật Chuyển Giao Công Nghệ Năm 2006 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Cho Điện Thoại, Tải Ebook Luật Chuyển Giao Công Nghệ Năm 2006 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Luật Chuyển Giao Công Nghệ Năm 2006 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Cho Android - Iphone - IOS, Download Luật Chuyển Giao Công Nghệ Năm 2006 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Free Ebook, Xem Sách Luật Chuyển Giao Công Nghệ Năm 2006 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start