Luật Cán Bộ, Công Chức – Luật Viên Chức – Quy Định Về Đào Tạo, Đánh Giá Và Phân Loại Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức PRC/EPUB/PDF

Ebook Luật Cán Bộ, Công Chức – Luật Viên Chức – Quy Định Về Đào Tạo, Đánh Giá Và Phân Loại Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Luật Cán Bộ, Công Chức – Luật Viên Chức – Quy Định Về Đào Tạo, Đánh Giá Và Phân Loại Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Luật Cán Bộ, Công Chức - Luật Viên Chức - Quy Định Về Đào Tạo, Đánh Giá Và Phân Loại Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức
Luật Cán Bộ, Công Chức – Luật Viên Chức – Quy Định Về Đào Tạo, Đánh Giá Và Phân Loại Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức
Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất: Luật Cán bộ, công chức, Luật viên chức và văn bản hướng dẫn thi hành
Phần thứ hai: Quy định về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức
Phần thứ ba: Đánh giá, phân loại và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức cán bộ, công chức, viên chức
Phần thứ tư: Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Phần thứ năm: Quy định về chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn trong một số cơ quan hành chính sự nghiệp
Phần thứ sáu: Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trong một số cơ quan hành chính sự nghiệp
Phần thứ bảy: Chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức
Phần thứ tám: Quy định về đào tạo, bồi dưỡng và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch, xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức

 


Download Ebook Luật Cán Bộ, Công Chức – Luật Viên Chức – Quy Định Về Đào Tạo, Đánh Giá Và Phân Loại Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Miễn Phí, Tải Sách Luật Cán Bộ, Công Chức – Luật Viên Chức – Quy Định Về Đào Tạo, Đánh Giá Và Phân Loại Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức, Đọc Ebook Luật Cán Bộ, Công Chức – Luật Viên Chức – Quy Định Về Đào Tạo, Đánh Giá Và Phân Loại Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Online, Ebook Luật Cán Bộ, Công Chức – Luật Viên Chức – Quy Định Về Đào Tạo, Đánh Giá Và Phân Loại Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Cho Điện Thoại, Tải Ebook Luật Cán Bộ, Công Chức – Luật Viên Chức – Quy Định Về Đào Tạo, Đánh Giá Và Phân Loại Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Luật Cán Bộ, Công Chức – Luật Viên Chức – Quy Định Về Đào Tạo, Đánh Giá Và Phân Loại Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Cho Android - Iphone - IOS, Download Luật Cán Bộ, Công Chức – Luật Viên Chức – Quy Định Về Đào Tạo, Đánh Giá Và Phân Loại Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Free Ebook, Xem Sách Luật Cán Bộ, Công Chức – Luật Viên Chức – Quy Định Về Đào Tạo, Đánh Giá Và Phân Loại Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start