Luật Bảo Vệ Môi Trường – Nhiệm Vụ Trọng Tâm Và Biện Pháp Xử Lý, Khắc Phục Hậu Quả PRC/EPUB/PDF

Ebook Luật Bảo Vệ Môi Trường – Nhiệm Vụ Trọng Tâm Và Biện Pháp Xử Lý, Khắc Phục Hậu Quả đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Luật Bảo Vệ Môi Trường – Nhiệm Vụ Trọng Tâm Và Biện Pháp Xử Lý, Khắc Phục Hậu Quả với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Luật Bảo Vệ Môi Trường - Nhiệm Vụ Trọng Tâm Và Biện Pháp Xử Lý, Khắc Phục Hậu Quả

Luật Bảo Vệ Môi Trường – Nhiệm Vụ Trọng Tâm Và Biện Pháp Xử Lý, Khắc Phục Hậu Quả

Bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề sống còn của nhân loại; là nhân tố bảo đảm sức khỏe và chất lượng cuộc sống
của nhân dân; góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế – xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc gia và thúc đẩy hội
nhập kinh tế quốc tế của nước ta. Việc bảo vệ môi trường không phải là công việc của riêng ai, mà là trách nhiệm và nghĩa
vụ của cả cộng đồng,của mọi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Vì vậy, Chính phủ và các Bộ ngành liên quan đã ban
hành các văn bản pháp luật quy định về công tác quản lý, bảo vệ môi trường; các hoạt động xử lý chất thải, phế liệu; các
phương thức xác định thiệt hại, bồi thường đối với các đơn vị vi phạm… nhằm giảm thiểu những tác động đến môi trường cụ
thể như sau: QĐ số 192/QĐ-TTg ngày 13-02-2017 phê duyệt “Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025”; TT
số 73/2017/TT-BTNMT ngày 29-12-2017 về hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường; TT số 02/2017/TT-BTNMT ngày
7-3-2017 quy định kỹ thuật và định mức kinh tế – kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường; TT số 31/2016/TT-BTNMT về bảo
vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ….

Để giúp lãnh đạo các doanh nghiệp, các cơ quan ban ngành và các bạn đọc thuận tiện trong việc tìm hiểu và thực hiện các
quy định pháp luật về môi trường, Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách: “LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG – NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ”.

Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau:

Phần I. Luật Bảo Vệ Môi Trường Và Nhiệm Vụ Trọng Tâm Phát Triển Ngành Môi Trường

Phần Ii. Hệ Thống Chỉ Tiêu Thống Kê Ngành Tài Nguyên Và Môi Trường

Phần Iii. Hướng Dẫn Bảo Vệ Môi Trường Khu Kinh Tế, Khu Công Nghiệp Và Trách Nhiệm Bồi Thường Thiệt Hại, Biện Pháp Khắc Phục
Hậu Quả

Phần Iv. Hướng Dẫn Quản Lý Và Biện Pháp Xử Lý Chất Thải, Nước Thải

Phần V. Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Bảo Vệ Môi Trường, Hình Thức, Mức Xử Phạt

Phần Vi. Tiêu Chuẩn Môi Trường Việt Nam – Quy Chuẩn Việt Nam

Nội dung cuốn sách có giá trị thực tiễn, hy vọng đây là một tài liệu hữu ích đối với các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp
và tất cả bạn đọc.


Download Ebook Luật Bảo Vệ Môi Trường – Nhiệm Vụ Trọng Tâm Và Biện Pháp Xử Lý, Khắc Phục Hậu Quả Miễn Phí, Tải Sách Luật Bảo Vệ Môi Trường – Nhiệm Vụ Trọng Tâm Và Biện Pháp Xử Lý, Khắc Phục Hậu Quả, Đọc Ebook Luật Bảo Vệ Môi Trường – Nhiệm Vụ Trọng Tâm Và Biện Pháp Xử Lý, Khắc Phục Hậu Quả Online, Ebook Luật Bảo Vệ Môi Trường – Nhiệm Vụ Trọng Tâm Và Biện Pháp Xử Lý, Khắc Phục Hậu Quả Cho Điện Thoại, Tải Ebook Luật Bảo Vệ Môi Trường – Nhiệm Vụ Trọng Tâm Và Biện Pháp Xử Lý, Khắc Phục Hậu Quả Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Luật Bảo Vệ Môi Trường – Nhiệm Vụ Trọng Tâm Và Biện Pháp Xử Lý, Khắc Phục Hậu Quả Cho Android - Iphone - IOS, Download Luật Bảo Vệ Môi Trường – Nhiệm Vụ Trọng Tâm Và Biện Pháp Xử Lý, Khắc Phục Hậu Quả Free Ebook, Xem Sách Luật Bảo Vệ Môi Trường – Nhiệm Vụ Trọng Tâm Và Biện Pháp Xử Lý, Khắc Phục Hậu Quả Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start