Luật An Ninh Mạng PRC/EPUB/PDF

Ebook Luật An Ninh Mạng đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Luật An Ninh Mạng với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Luật An Ninh Mạng
Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Điều 3. Chính sách của Nhà nước về an ninh mạng
Điều 4. Nguyên tắc bảo vệ an ninh mạng
Điều 5. Biện pháp bảo vệ an ninh mạng
Điều 6. Bảo vệ không gian mạng quốc gia.
Điều 7. Hợp tác quốc tế về an ninh mạng
Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng
Điều 9. Xử lý vi phạm pháp luật về an ninh mạng
Chương II. BẢO VỆ AN NINH MẠNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ AN NINH QUỐC GIA
Điều 10. Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia
Điều 11. Thẩm định an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia
Điều 12. Đánh giá điều kiện an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia
Điều 13. Kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia
Điều 14. Giám sát an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia
 
Điều 15. Ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia
 
Chương III. PHÒNG NGỪA, XỬ LÝ HÀNH VI XÂM PHẠM AN NINH MẠNG
Điều 16. Phòng ngừa, xử lý thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng; làm nhục, vu khống; xâm phạm trật tự quản lý kinh tế 
Điều 17. Phòng, chống gián điệp mạng; bảo vệ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trên không gian mạng
Điều 18. Phòng, chống hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội
Điều 19. Phòng, chống tấn công mạng
Điều 20. Phòng, chống khủng bố mạng
Điều 21. Phòng ngừa, xử lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng
Điều 22. Đấu tranh bảo vệ an ninh mạng
Chương IV. HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ AN NINH MẠNG
Điều 23. Triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị ở trung ương và địa phương
Điều 24. Kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức không thuộc Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia
Điều 25. Bảo vệ an ninh mạng đối với cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia, cổng kết nối mạng quốc tế
Điều 26. Bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng
Điều 27. Nghiên cứu, phát triển an ninh mạng
Điều 28. Nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng
Điều 29. Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng
Chương V. BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ AN NINH MẠNG
Điều 30. Lực lượng bảo vệ an ninh mạng
Điều 31. Bảo đảm nguồn nhân lực bảo vệ an ninh mạng
Điều 32. Tuyển chọn, đào tạo, phát triển lực lượng bảo vệ an ninh mạng
Điều 33. Giáo dục, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ an ninh mạng
Điều 34. Phổ biến kiến thức về an ninh mạng
Điều 35. Kinh phí bảo vệ an ninh mạng
Chương VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
Điều 36. Trách nhiệm của Bộ Công an
Điều 37. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
Điều 38. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông
Điều 39. Trách nhiệm của Ban Cơ yếu Chính phủ
Điều 40. Trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Điều 41. Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng
Điều 42. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng không gian mạng
Chương VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 43. Hiệu lực thi hành


Download Ebook Luật An Ninh Mạng Miễn Phí, Tải Sách Luật An Ninh Mạng, Đọc Ebook Luật An Ninh Mạng Online, Ebook Luật An Ninh Mạng Cho Điện Thoại, Tải Ebook Luật An Ninh Mạng Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Luật An Ninh Mạng Cho Android - Iphone - IOS, Download Luật An Ninh Mạng Free Ebook, Xem Sách Luật An Ninh Mạng Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start