Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 53): Đàng Trong Suy Tàn (Tái Bản 2017) PRC/EPUB/PDF

Ebook Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 53): Đàng Trong Suy Tàn (Tái Bản 2017) đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 53): Đàng Trong Suy Tàn (Tái Bản 2017) với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 53): Đàng Trong Suy Tàn (Tái Bản 2017)
Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 53): Đàng Trong Suy Tàn (Tái Bản 2017)
Chúa Nguyễn Phúc Chú mất, con trưởng của người là Nguyễn Phúc Khoát lên nối nghiệp lớn. Lúc bấy giờ ở Đàng Trong, vua Lê chỉ là hư danh, các chúa Trịnh đã xưng vương nên sau khi nối nghiệp chúa, năm 1744, chúa xưng vương, hiệu Võ vương. Một trong những công lao lớn của Võ vương chính là hoàn thành công cuộc Nam tiến đến năm 1757, bờ cõi đất nước đã đến mũi Cà Mau và vịnh Xiêm La (vịnh Thái Lan).
Cuối đời Võ vương, quyền thần Trương Phúc Loan chuyên quyền, đổi di chiếu, lập Nguyễn Phúc Thuần lên làm chúa, gọi là Định vương để dễ bề thao túng triều chính. Do Định vương còn nhỏ tuổi, mọi quyền hành đều nằm trong tay Trương Phúc Loan, từ đó nhân dân oán ghét, lòng người ly tán. Mầm suy vong của Đàng Trong khởi sự từ đây.
Những nội dung trên được truyền tải trong tập 53 của bộ Lịch sử Việt Nam bằng tranh “Đàng Trong suy tàn” với phần lời do Lê Văn Năm biên soạn, phần hình ảnh do Tô Hoài Đạt thể hiện.


Download Ebook Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 53): Đàng Trong Suy Tàn (Tái Bản 2017) Miễn Phí, Tải Sách Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 53): Đàng Trong Suy Tàn (Tái Bản 2017), Đọc Ebook Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 53): Đàng Trong Suy Tàn (Tái Bản 2017) Online, Ebook Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 53): Đàng Trong Suy Tàn (Tái Bản 2017) Cho Điện Thoại, Tải Ebook Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 53): Đàng Trong Suy Tàn (Tái Bản 2017) Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 53): Đàng Trong Suy Tàn (Tái Bản 2017) Cho Android - Iphone - IOS, Download Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 53): Đàng Trong Suy Tàn (Tái Bản 2017) Free Ebook, Xem Sách Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 53): Đàng Trong Suy Tàn (Tái Bản 2017) Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start