img022.u2751.d20170315.t173410.392752.jpg
img022.u2751.d20170315.t173410.392752.jpg

Lịch Sử Giáo Lý Tịnh Độ Trung Quốc PRC/EPUB/PDF

Ebook Lịch Sử Giáo Lý Tịnh Độ Trung Quốc đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Lịch Sử Giáo Lý Tịnh Độ Trung Quốc với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Quyển sách này hình thành từ các bài giảng của tôi ở Đại học Đại Chính được ghi lại và chỉnh lý, nay giao cho ban in ấn để xuất bản. Tên sách là Lịch Sử Giáo Lý Tịnh Độ Trung Quốc chủ yếu lấy sự phát triển và diễn biến giáo nghĩa của tông Tịnh Độ ở Trung Quốc làm tiêu điểm. Song giáo lý của tôn giáo nhất định phải tùy theo tình tự tín ngưỡng, lại nhờ có đủ tính truyền bá rộng rãi, cho nên đồng thời đối với sự tự thuật giáo nghĩa và sự diễn biến phát triển cũng đều được ghi lại thành sự kiện lịch sử của sự truyền bá.

Phật giáo Trung Quốc được lần lượt truyền từ Ấn Độ sang đến nay đã hơn hai nghìn năm và được truyền bá rộng rãi đến ngày nay, các sự kiện lịch sử tôn giáo đã phát sinh thực ra nhiều vô lượng vô số. Nếu muốn điều tra nghiên cứu từng sự kiện một thì gần như là việc ngoài khả năng, bất luận sự biên soạn về bộ môn lịch sử nào cũng chẳng phải là việc dễ. Nay khi biên soạn quyển sách này, tôi cố gắng tập hợp những tư liệu liên quan đến lịch sử cũng như trình bày về giáo nghĩa, tôi cũng dốc hết khả năng của mình, hầu mong những điều trình bày có mối liên quan mạch lạc trước sau.

Sau cùng, khi tôi đối chiếu sửa chữa, phát hiện vẫn còn có nhiều chỗ cần phải chỉnh lý. Thật vô cùng đáng sợ và hổ thẹn! Tôi thiết tha mong đợi các bậc hiền triết khắp nơi vui lòng góp ý.

(Vọng Nguyệt Tín Hanh)


Download Ebook Lịch Sử Giáo Lý Tịnh Độ Trung Quốc Miễn Phí, Tải Sách Lịch Sử Giáo Lý Tịnh Độ Trung Quốc, Đọc Ebook Lịch Sử Giáo Lý Tịnh Độ Trung Quốc Online, Ebook Lịch Sử Giáo Lý Tịnh Độ Trung Quốc Cho Điện Thoại, Tải Ebook Lịch Sử Giáo Lý Tịnh Độ Trung Quốc Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Lịch Sử Giáo Lý Tịnh Độ Trung Quốc Cho Android - Iphone - IOS, Download Lịch Sử Giáo Lý Tịnh Độ Trung Quốc Free Ebook, Xem Sách Lịch Sử Giáo Lý Tịnh Độ Trung Quốc Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start