Lập, Thẩm Định, Phê Duyệt, Quản Lý Và Điều Hành Dự Án Đầu Tư Xây Dựng PRC/EPUB/PDF

Ebook Lập, Thẩm Định, Phê Duyệt, Quản Lý Và Điều Hành Dự Án Đầu Tư Xây Dựng đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Lập, Thẩm Định, Phê Duyệt, Quản Lý Và Điều Hành Dự Án Đầu Tư Xây Dựng với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Lập, Thẩm Định, Phê Duyệt, Quản Lý Và Điều Hành Dự Án Đầu Tư Xây Dựng

Lập, Thẩm Định, Phê Duyệt, Quản Lý Và Điều Hành Dự Án Đầu Tư Xây Dựng

được chia làm 15 chương như sau:

Chương 1: Tổng quan các Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án đầu tư

Chương 2: Lập dự án đầu tư và nguyên tắc quản lý dự án đầu tư

Chương 3: Trình bày lập dự án đầu tư xây dựng công trình

Chương 4: Phân tích kinh tế tài chính dự án đầu tư

Chương 5: Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

Chương 6: Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Chương 7: Kế hoạch tài chính dự án đầu tư

Chương 8: Đấu thầu xây dựng

Chương 9: Hợp đồng xây dựng

Chương 10: Quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay
ưu đãi nước ngoài của nhà tài trợ

Chương 11: Quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân
sách nhà nước và vốn trái phiếu chính phủ

Chương 12: Quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước

Chương 13: Thanh toán giải ngân vốn đầu tư xây dựng

Chương 14: Quyết toán dự án vốn đầu tư hoàn thành

Chương 15: Quản lý nhà nước về đầu tư


Download Ebook Lập, Thẩm Định, Phê Duyệt, Quản Lý Và Điều Hành Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Miễn Phí, Tải Sách Lập, Thẩm Định, Phê Duyệt, Quản Lý Và Điều Hành Dự Án Đầu Tư Xây Dựng, Đọc Ebook Lập, Thẩm Định, Phê Duyệt, Quản Lý Và Điều Hành Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Online, Ebook Lập, Thẩm Định, Phê Duyệt, Quản Lý Và Điều Hành Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Cho Điện Thoại, Tải Ebook Lập, Thẩm Định, Phê Duyệt, Quản Lý Và Điều Hành Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Lập, Thẩm Định, Phê Duyệt, Quản Lý Và Điều Hành Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Cho Android - Iphone - IOS, Download Lập, Thẩm Định, Phê Duyệt, Quản Lý Và Điều Hành Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Free Ebook, Xem Sách Lập, Thẩm Định, Phê Duyệt, Quản Lý Và Điều Hành Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start