Kinh Vu Lan và Báo Hiếu PRC/EPUB/PDF

Ebook Kinh Vu Lan và Báo Hiếu đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Kinh Vu Lan và Báo Hiếu với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Kinh Vu Lan và Báo Hiếu

Kinh Vu-lan Báo Hiếu là tên gọi tắt của Kinh Vu-lan và Kinh Báo Ân Cha Mẹ, dạy về đạo hiếu thảo của Phật giáo theo truyền thống Bắc tông. Hai tụng bản trong nghi thức này là bản dịch song thất lục bát của HT. Thích Huệ Đăng, mà phần lớn Tăng Ni và Phật tử đều thuộc lòng.

Nghi thức được biên soan gồm ba phần: Phần dẫn nhập, phần Chánh kinh và phần hồi hướng. Đây là nghi thức thuần Việt có nhiều bài sám nguyện, thường đọc tụng suốt mùa Vu-lan tháng bảy như là tháng báo hiếu của người con Phật. Nhưng thật ra kinh này có thể được đọc tụng hàng ngày để hồi hướng công đức cho cha mẹ hiện tiền, đồng thời thắp sáng truyền thống hiếu đạo cho con cháu.

kinh-vu-lan-bao-hieu-mua-sach-hay

 

CÚNG HƯƠNG TÁN PHẬT
(Vị chủ lễ quỳ cầm 3 cây hương ngang trán, niệm lớn bài cúng hương)

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phưởng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Nguyện trọn đời giữ đạo
Theo tự tánh làm lành
Cùng pháp giới chúng sanh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu học vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác

(Đọc nhỏ tiếp bài Kỳ nguyện)

KỲ NGUYỆN

Nay chính là ngày chư Tăng kiết hạ, đem đức lành phổ hóa chúng sanh. Chúng con một dạ chí thành, cúng dường Tam Bảo, cùng trì tụng kinh chú xưng niệm Hồng Danh, nguyện đem công đức lành này hồi hướng Phật Pháp trường tồn, chúng sanh an lạc. Chư Tăng, Ni, Phật Tử thân tâm an lạc, tinh tấn tu học, phúc tuệ trang nghiêm, giới thể châu viên, tâm bồ đề bất thối hiện tiền. Cha, mẹ, thân bằng quyến thuộc thân tâm an lạc, khổ bệnh tiêu trừ, phát bồ đề tâm tu các pháp lành, chuyển mê khai ngộ. Cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời, chư hương linh quá vãng, sớm rõ đường mê, sinh về tịnh độ. Ngưỡng mong oai đức từ bi vô cùng xót thương gia hộ.
Nam Mô hương cúng dường Bồ Tát (1 lạy)
Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát (1 lạy)
Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh. (1 lạy)

(đứng dậy cắm hương, chủ lễ xướng tiếp bài kệ tán Phật và quán tuởng)

*

*

. Kinh Vu Lan và Báo Hiếu Web Tải Sách Miễn Phí


Download Ebook Kinh Vu Lan và Báo Hiếu Miễn Phí, Tải Sách Kinh Vu Lan và Báo Hiếu, Đọc Ebook Kinh Vu Lan và Báo Hiếu Online, Ebook Kinh Vu Lan và Báo Hiếu Cho Điện Thoại, Tải Ebook Kinh Vu Lan và Báo Hiếu Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Kinh Vu Lan và Báo Hiếu Cho Android - Iphone - IOS, Download Kinh Vu Lan và Báo Hiếu Free Ebook, Xem Sách Kinh Vu Lan và Báo Hiếu Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start