18355_p24771.jpg
18355_p24771.jpg

Kinh Tế Và Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Thương Mại PRC/EPUB/PDF

Ebook Kinh Tế Và Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Thương Mại đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Kinh Tế Và Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Thương Mại với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Kinh Tế Và Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Thương Mại:
Nội dung sách gồm:
Chương 1: Hoạt động thương mại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
Những vấn đề cơ bản về hoạt động kinh doanh thương mại
Các hiệp định song phương và đa phương tác động đến hoạt động thương mại Việt Nam.
Vài nét về hoạt động thương mại Việt Nam trước ngưỡng cửa tăng tốc hội nhập kinh tế quốc tế.

Chương 2: Những vấn đề cơ bản về phân tích hoạt động kinh doanh
Bản chất của phân tích kinh doanh
Nguồn tài liệu phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệ
Phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh.
Trình tự phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Chương 3: Doanh thu và hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp
 Các khái niệm.
Nội dung lưu chuyển hàng hóa.
Phân tích hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp thương mại.
Phân tích hoạt động kinh doanh nhập của doanh nghiệp.

Chương 4: Phân tích hoạt động thương mại nội địa của công ty
Cơ hội và thách thức đối với hoạt động thương mại nội địa trước ngưỡng cửa hội nhập.
Phân tích tình hình bán hàng trên thị trường nội địa.
Phân tích tình hình mua hàng nội địa của doanh nghiệp.

Chương 5: Dữ trữ hàng hóa trong hoạt động thương mại
Bản chất của dự trữ trong hoạt động thương mại.
Những nhân tố ảnh hưởng đến dự trữ hàng hóa của các doanh nghiệp thương mại.
Phân tích tình hình dự trữ của các doanh nghiệp thương mại.

Chương 6: Chi phí hoạt động kinh doanh thương mại
 Những hiểu biết cơ bản về chi phí kinh doanh thương mại.
Các nhân tố tác động đến tình hình chi phí kinh doanh của doanh nghiệp thương mại.
Các giải pháp giảm chi phí kinh doanh ở các doanh nghiệp.

Chương 7: Lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh thương mại
Hiểu biết về lợi nhuận.
Hiểu biết về kết quả hoạt động kinh doanh thương mại.
Phân tích lợi nhuận hoạt động thương mại.
Những nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận kinh doanh thương mại

Chương 8: Vốn và nguồn vốn của doanh nghiệp thương mại
Những hiểu biết về vốn và nguồn vốn của doanh nghiệp
Phân tích tình hình sử dụng vốn và nguồn vốn của doanh nghiệp
Các phương pháp điều khiển vốn và nguồn vốn của doanh nghiệp thương mại
Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp
Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.

Mời bạn đón đọc.


Download Ebook Kinh Tế Và Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Thương Mại Miễn Phí, Tải Sách Kinh Tế Và Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Thương Mại, Đọc Ebook Kinh Tế Và Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Thương Mại Online, Ebook Kinh Tế Và Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Thương Mại Cho Điện Thoại, Tải Ebook Kinh Tế Và Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Thương Mại Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Kinh Tế Và Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Thương Mại Cho Android - Iphone - IOS, Download Kinh Tế Và Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Thương Mại Free Ebook, Xem Sách Kinh Tế Và Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Thương Mại Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start