18381_p24797.jpg
18381_p24797.jpg

Kinh Tế Học Siêu Vĩ Mô PRC/EPUB/PDF

Ebook Kinh Tế Học Siêu Vĩ Mô đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Kinh Tế Học Siêu Vĩ Mô với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Kinh Tế Học Siêu Vĩ Mô:
Sách được trình bày:
Chương 1: Bí mật của sự phát triển thần kỳ về kinh tế
Chương 2: Kinh tế học siêu vĩ mô
Đặc điểm mới của kinh tế thị trường hiện đại
Đặc điểm mới của tư bản
Chủ thể mới của nền kinh tế hiện đại
Đối tượng và phương pháp của kinh tế học siêu vĩ mô.

Chương 3: Hoạt động kinh tế siêu vĩ mô
Sản xuất tiền ảo, và biến tiền ảo thành tư bản
Sản xuất và vận hành các thiết chế của kinh tế siêu vĩ mô
Sản xuất tư bản hậu công nghiệp đẳng cấp cao
Học thuyết mới về phát triển.

Chương 4: Hạn chế của nhà nước trong kinh tế thị trường hiện đại
Hạn chế về tầm hoạt động
Hạn chế trong việc tạo ra tiền
Hạn chế trong việc tạo ra tư bản đẳng cấp cao.

Chương 5: Vai trò kinh tế siêu vĩ mô của Đảng độc quyền lãnh đạo
 Sứ mệnh của Đảng độc quyền lãnh đạo trong kinh tế thị trường hiện đại
Các họat động chủ yếu
Các nguy cơ.

Chương 6: Điều hành kinh tế siêu vĩ mô định hướng xã hội chủ nghĩa
Chủ nghĩa xã hội khoa học hiện đại
Định hướng xã hội chủ nghĩa
Điều hành trong thực tiễn.

Chương 7: Sự phát triển đuổi kịp các nước tiên tiến
 Vài nét về cuộc chiến tranh kinh tế toàn cầu hiện nay
Phát triển điều hành kinh tế siêu vĩ mô
Định hình mục tiêu và thế mạnh phát triển
Sự phát triển đuổi kịp
Hiệu quả của điều hành kinh tế siêu vĩ mô.

Mời bạn đón đọc.


Download Ebook Kinh Tế Học Siêu Vĩ Mô Miễn Phí, Tải Sách Kinh Tế Học Siêu Vĩ Mô, Đọc Ebook Kinh Tế Học Siêu Vĩ Mô Online, Ebook Kinh Tế Học Siêu Vĩ Mô Cho Điện Thoại, Tải Ebook Kinh Tế Học Siêu Vĩ Mô Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Kinh Tế Học Siêu Vĩ Mô Cho Android - Iphone - IOS, Download Kinh Tế Học Siêu Vĩ Mô Free Ebook, Xem Sách Kinh Tế Học Siêu Vĩ Mô Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start