Kinh Địa Tạng PRC/EPUB/PDF

Ebook Kinh Địa Tạng đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Kinh Địa Tạng với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Kinh Địa Tạng
 MƯỜI CÔNG ĐỨC ẤN TỐNG KINH
-Một là, những tội lỗi đã gây ra từ trước đến nay được tiêu trừ; nếu như đã mang những nghiệp duyên nặng nề thì sẽ được chuyển hoá thành nhẹ nhàng. -Hai là, thường được các Thiên Thần ủng hộ, tránh được các tai ương hoạn nạn, ôn dịch, nước, lửa, trộm cướp, đao binh, tù ngục… -Ba là, vĩnh viễn tránh khỏi những quả báo đau khổ, oán cừu oan trái của nhiều đời và hiện tại –
-Bốn là, Long Thiên Hộ Pháp thường gia hộ nên những loài Dạ-xoa,ác quỷ, rắn độc, hùm beo đều tránh xa, không dám nhiễu hại.
-Năm là, thân và tâm luôn được an vui, ngày không gặp việc nguy khốn, đêm ngủ không thấy ác mộng, diện mạo hiền sáng, mạnh khoẻ, an lành, việc làm thuận lợi, kết quả tốt đẹp.
-Sáu là, tâm không mong cầu phước báu giàu sang, nhưng tự nhiên cơm ăn áo mặc được đầy đủ, gia đình trên thuận dưới hoà, con cháu đời đời hưởng lộc.
-Bảy là, lời nói cho đến việc làm đều khiến mọi người đều sinh tâm vui vẻ, đi đến đâu cũng được mọi người chào đón niềm nở, kính mến, khen ngợi và tin tưởng.
-Tám là, nếu mắc phải những chứng bệnh mê muội thì sẽ được trở nên thông minh lanh lợi, thân thể luôn được cường tráng khoẻ mạnh, nếu phải ở những nơi thâm sơn biên địa, thì những nơi ấy cũng trở nên thịnh vượng, sung túc. Tâm thức luôn hướng về chánh đạo, sau khi mạng chung sẽ được sinh thiên.
-Chín là, khi tái sinh nếu là nam thì sẽ trở thành vương tôn công tử, nếu là nữ thì sẽ trở thành thiện mỹ nhân, tướng mạo đoan trang, tâm trí siêu việt, phước lộc tròn đầy.
-Mười là, thương tất cả chúng sinh như thân bằng quến thuộc, vì chúng sinh mà gieo trồng tất cả căn lành. Nhờ công đức ấy mà thường gặp được các Đức Phật, nghe pháp, siêng năng tu tập, cuối cùng được thành Phật quả.
Ấn Quang Tổ Sư dạy: Ấn tống kinh được vô lượng công đức như vậy, nên vào những dịp chúc thọ, thành hôn, cầu phước, cầu tiêu trừ tật bệnh, cầu siêu độ hương linh… hãy tinh tấn phát tâm bồ-đề, ấn tống kinh điển,để gieo trồng cội phước cho chính mình và thân bằng quyến thuộc.
MỤC LỤC
 PHẦN DẪN NHẬP
          1.  Nguyện Hương
          2.  Đảnh Lễ Tam Bảo
          3. Tán Hương
          4. Phát Nguyện Trì Kinh
          5. Tán Dương Giáo Pháp
          6. Chí Tâm Quy Mạng Lễ
    PHẦN CHÁNH KINH
          Phẩm 1:  Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi
          Phẩm 2:  Thần Thông Hội Tụ
          Phẩm 3:   Xét Soi Nghiệp Quả
          Phẩm 4:   Nghiệp Quả Trong Cõi Diêm-Phù
          Phẩm 5:   Tù Ngục Và Tội Báo
          Phẩm 6:   Đức Phật Tán Dương
          Phẩm 7:   Lợi Ích Kẻ Còn Người Mất
          Phẩm 8:   Vua Diêm-Khen Ngợi
          Phẩm 9:   Xưng Tụng Danh Hiệu Các Phật
          Phẩm 10: So Sánh Công Đức Bố Thí
          Phẩm 11: Thần Đất Hộ Trì
          Phẩm 12: Thấy Nghe Được Lợi Ích
          Phẩm 13: Thế Tôn Ủy Thác


Download Ebook Kinh Địa Tạng Miễn Phí, Tải Sách Kinh Địa Tạng, Đọc Ebook Kinh Địa Tạng Online, Ebook Kinh Địa Tạng Cho Điện Thoại, Tải Ebook Kinh Địa Tạng Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Kinh Địa Tạng Cho Android - Iphone - IOS, Download Kinh Địa Tạng Free Ebook, Xem Sách Kinh Địa Tạng Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start