Khoa Học – Nghề Nghiệp Và Sứ Mệnh PRC/EPUB/PDF

Ebook Khoa Học – Nghề Nghiệp Và Sứ Mệnh đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Khoa Học – Nghề Nghiệp Và Sứ Mệnh với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Khoa Học - Nghề Nghiệp Và Sứ Mệnh
Khoa Học – Nghề Nghiệp Và Sứ Mệnh
Khoa học – nghề nghiệp và sứ mệnh là bài nói chuyện của Weber, mùa đông năm 1918, ở Đại học Munich với mục tiêu trực tiếp là chỉ cho sinh viên thấy sứ mệnh của họ, trong vai trò những người làm khoa học và giảng viên trong tương lai.
Tuy nhiên, thực tế, bài nói của Weber đã vượt ra ngoài các giới hạn được đặt ra và biến thành bài phát biểu mang tính cương lĩnh, tổng kết hơn ba mươi năm hoạt động trong lĩnh vực kinh tế chính trị học, xã hội học, triết học, sử học của ông. Trọng tâm của bài nói chuyện là vấn đề biến đời sống tinh thần thành quá trình sản xuất trong lĩnh vực tinh thần và vấn đề phân công lao động trong lĩnh vực hoạt động tinh thần, quá trình thay đổi vai trò của trí thức trong xã hội, và cuối cùng là số phận của xã hội châu Âu và nền văn minh châu Âu, nói chung.

Một tình huống nữa, quyết định bản chất mang tính cương lĩnh của tác phẩm này liên quan đến sự kiện là ông đã chạm vào chủ đề đau đầu của thế kỷ XX – về quá trình thay đổi vai trò của khoa học và liên quan tới nó là sự thay đổi vị thế xã hội của người làm khoa học. Logic của chính câu hỏi buộc Weber phải nói về những thay đổi trong nền văn hoá tinh thần của châu Âu nói chung, những sự kiện mà người ta đã thấy từ lâu, nhưng mãi tới thế kỷ XX mới trở nên rõ ràng đối với những người vượt qua được những tư tưởng truyền thống đã ăn sâu bén rễ trong xã hội.


Download Ebook Khoa Học – Nghề Nghiệp Và Sứ Mệnh Miễn Phí, Tải Sách Khoa Học – Nghề Nghiệp Và Sứ Mệnh, Đọc Ebook Khoa Học – Nghề Nghiệp Và Sứ Mệnh Online, Ebook Khoa Học – Nghề Nghiệp Và Sứ Mệnh Cho Điện Thoại, Tải Ebook Khoa Học – Nghề Nghiệp Và Sứ Mệnh Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Khoa Học – Nghề Nghiệp Và Sứ Mệnh Cho Android - Iphone - IOS, Download Khoa Học – Nghề Nghiệp Và Sứ Mệnh Free Ebook, Xem Sách Khoa Học – Nghề Nghiệp Và Sứ Mệnh Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start