Kế Toán Tài Chính – Financial Accounting PRC/EPUB/PDF

Ebook Kế Toán Tài Chính – Financial Accounting đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Kế Toán Tài Chính – Financial Accounting với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Kế Toán Tài Chính - Financial Accounting
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
Thông tin kế toán là thông tin hết sức cần thiết và quan trọng đối với các nhà quản lý. Bất kỳ nhà quản lý nào trong bất kỳ doanh nghiệp nào – từ một tổ hợp công nghiệp đến một cửa hàng thực phẩm – đều phải dựa vào thông tin của kế toán để quản lý, điều hành, kiểm soát và ra các quyết định kinh tế.
Kế toán tài chính là phân hệ thông tin thuộc hệ thống thông tin kế toán, thực hiện chức năng cung cấp thông tin về tình hình tài sản, nguồn vốn cũng như tình hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp để phục vụ cho yêu cầu quản lý của nhiều đối tượng khác nhau, bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp. Chất lượng của thông tin kế toán tài chính có ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả quản lý không chỉ đối với bản thân doanh nghiệp, mà còn với nhiều đối tượng khác trong đó có các cơ quan chức năng của nhà nước. Do vậy việc tổ chức, thực hiện tốt kế toán tài chính không chỉ là mối quan tâm của các doanh nghiệp mà còn là mối quan tâm của cơ quan soạn thảo, ban hành chế độ kế toán, của các cơ quan nhà nước thực hiện chức năng quản lý doanh nghiệp.

SG Trading xin giới thiệu quyển sách Kế Toán Tài Chính được biên soạn bởi PGS. TS Võ Văn Nhị giúp các nhân viên kế toán ở các doanh nghiệp, cũng như giúp các bạn sinh viên học môn kế toán có tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, học tập, ứng dụng lĩnh vực kế toán tài chính.
Cuốn sách bao gồm 19 chương, trình bày khá toàn diện các nội dung kế toán ở các loại hình doanh nghiệp khác nhau; kết hợp chặt chẽ giữa các vấn đề lý luận về tổ chức kế toán với việc hướng dẫn các phương pháp thu thập, xử lý, tổng hợp và cung cấp thông tin hữu ích cho các đối tượng khác nhau.
Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở tham khảo luật kế toán, các chuẩn mực kế toán đã ban hành, các Thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán; đặc biệt là cuốn sách đã chỉnh sửa, bổ sung những thay đổi của kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. Tuy nhiên, cuốn sách được viết trong điều kiện nhiều quy định pháp lý trong quản lý DN đang có nhiều thay đổi, đồng thời với khả năng có hạn của người viết nên không thể tránh khỏi những khiếm khuyết. Nhóm tác giả rất mong được sự đóng góp của bạn đọc.
Hãy đặt sách để tìm hiểu về lĩnh vực kế toán tài chính!
SG Trading
————————————————————
MỤC LỤC
1. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP
2. KẾ TOÁN TIỀN, NỢ PHẢI THU VÀ CÁC KHOẢN ỨNG TRƯỚC TRONG DOANH NGHIỆP
3. KẾ TOÁN CÁC LOẠI HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP
4. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỔ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP
5. KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP
6. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ TRONG DOANH NGHIỆP
7. KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
8. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
9. KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP
10. KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH KINH DOANH HÀNG HOÁ
11. KẾ TOÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP
12. KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
13. XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
14. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
15. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
16. ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
17. ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
18. BÁO CÁO TÀI CHÍNH


Download Ebook Kế Toán Tài Chính – Financial Accounting Miễn Phí, Tải Sách Kế Toán Tài Chính – Financial Accounting, Đọc Ebook Kế Toán Tài Chính – Financial Accounting Online, Ebook Kế Toán Tài Chính – Financial Accounting Cho Điện Thoại, Tải Ebook Kế Toán Tài Chính – Financial Accounting Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Kế Toán Tài Chính – Financial Accounting Cho Android - Iphone - IOS, Download Kế Toán Tài Chính – Financial Accounting Free Ebook, Xem Sách Kế Toán Tài Chính – Financial Accounting Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start