149298_p31576mbt.jpg
149298_p31576mbt.jpg

Kế Toán Quản Trị Nhà Hàng Khách Sạn PRC/EPUB/PDF

Ebook Kế Toán Quản Trị Nhà Hàng Khách Sạn đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Kế Toán Quản Trị Nhà Hàng Khách Sạn với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Mỗi doanh nghiệp lợi nhuận hay phi lợi nhuận đều đòi hỏi có một hệ thống kế toán nội bộ tin cậy, ghi nhận mọi hoạt động liên quan việc phát sinh dòng tiền thu nhập và dòng tiền chi phí từ hoạt động. Hệ thống kế toán cung cấp thông tin tài chính cần thiết để đánh giá hiệu quả của các hoạt động hiện tại và đã qua. Ngoài ra, hệ thống kế toán lưu trữ các dự liệu cần thiết để xây dựng các báo cáo, thể hiện tài sản, khoản nợ vay và vốn chủ sở hữu của một doanh nghiệp. Kế toán tài chính liên quan việc cung cấp thông tin cho người sử dụng ở ngoài doanh nghiệp, nhưng có liên quan hoặc bị ảnh hưởng bởi hoạt động của doanh nghiệp như: các cổ đông, các tổ chức tín dụng, cơ quan chính phủ.

Kế toán quản trị nhà hàng – khách sạn liên quan đến việc cung cấp thông tin nội bộ chuyên nghiệp cho các nhà quản trị, người chịu trách nhiệm về điều hành và kiểm soát các hoạt động trong ngành nhà hàng – khách sạn, một ngành có các đặc điểm riêng. Thông tin nội bộ là cơ sở để hoạch định quá trình hoạt động ngắn hạn và dài hạn, và ra quyết định chọn quá trình hoạt động. Các Giám đốc điều hành nguồn lực vật chất và động viên nguồn nhân lực để tiến hành quá trình hoạt động, đồng thời kiểm soát quá trình hoạt động đảm bảo kế hoạch được thực thi, và nếu cần thiết, điều chỉnh kế hoạch để đáp ứng các mục tiêu. Nhà hàng – khách sạn là một ngành có đặc tính năng động và đang phát triển nhanh, kế toán quản trị cuả ngành nhà hàng – khách sạn có tính chuyên biệt vừa bao gồm các nguyên tắc cơ bản của kế toán quản trị, vừa đề cập các chi tiết liên quan đến việc xây dựng các báo cáo tài chính, phục vụ ra quyết định hoạt động kinh doanh trong ngành Nhà hàng – khách sạn.


Download Ebook Kế Toán Quản Trị Nhà Hàng Khách Sạn Miễn Phí, Tải Sách Kế Toán Quản Trị Nhà Hàng Khách Sạn, Đọc Ebook Kế Toán Quản Trị Nhà Hàng Khách Sạn Online, Ebook Kế Toán Quản Trị Nhà Hàng Khách Sạn Cho Điện Thoại, Tải Ebook Kế Toán Quản Trị Nhà Hàng Khách Sạn Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Kế Toán Quản Trị Nhà Hàng Khách Sạn Cho Android - Iphone - IOS, Download Kế Toán Quản Trị Nhà Hàng Khách Sạn Free Ebook, Xem Sách Kế Toán Quản Trị Nhà Hàng Khách Sạn Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start