Kế Toán Quản Trị (Lý Thuyết – Bài Tập – Bài Giải) PRC/EPUB/PDF

Ebook Kế Toán Quản Trị (Lý Thuyết – Bài Tập – Bài Giải) đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Kế Toán Quản Trị (Lý Thuyết – Bài Tập – Bài Giải) với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Kế Toán Quản Trị (Lý Thuyết - Bài Tập - Bài Giải)

Kế Toán Quản Trị (Lý Thuyết – Bài Tập – Bài Giải)

gồm các nội dung sau:

Chương 1: Tổng quan về Kinh tế quản trị

1.1 Khái niệm và đối tượng của kế toán quản trị

1.2 Bản chất và vai trò của kế toán quản trị

1.3 Phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị

1.4 Các phương pháp nghiệp vụ chủ yếu sử dụng trong kế toán quản trị

1.5 Các nội dung nghiên cứu chủ yếu trong kế toán quản trị

* Tóm tắt nội dung chương 1

* Câu hỏi Ôn tập chương 1

* Câu Hỏi trắc nghiệm

Chương 2: Chi phí và phân loại chi

2.1 Khái niệm và ý nghĩa của chi phí đối với nhà quản trị

2.2 Phân loại chi phí

2.3 Báo cáo kết quả kinh doanh

* Tóm tắt nội dung chương 2

* Câu hỏi trắc nghiệm

Chương 3: Phân tích mối quan hệ giữa Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận

3.1 Ý nghĩa của phân tích mối quan hệ chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận

3.2 Các khái niệm sử dụng trong phân tích Chi phí – khối lượng – lợi nhuận

3.3 Phân tích điểm hòa vốn

3.4 Phân tích điểm hòa vốn trong mối quan hệ với kết cấu mặt hàng

3.5 Phân tích lợi nhuận mục tiêu

3.6 Ứng dụng phân tích Chi phí – khối lượng – lợi nhuận trong các tình huống ra quyết định quản lý

3.7 Hạn chế của mô hình phân tích chi phí – khối lượng – lợi nhuận

* Tóm tắt nội dung chương 3

* Câu hỏi ôn tập và bài tập chương 4

Chương 4: Dự toán ngân sách

4.1 Khái niệm và vai trò của lập dự toán ngân sách

4.2 Trình tự lập dự toán ngân sách và mối quan hệ giữa các dự toán bộ phận

4.3 Vận dụng lập dự toán ngân sách tại doanh nghiệp

* Tóm tắt nội dung chương 4

* Câu hỏi ôn tập và bài tập chương 4

Chương 5: Các quyết định về giá bán sản phẩm

5.1 Hệ thống kế toán trách nhiệm và trung tâ đầu tư

5.2 Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến quyết định về giá bán trong doanh nghiệp

5.3 Lý thuyết chung của quá trình định giá sản phẩm

5.4 Ứng dụng phương pháp định giá dựa trên chi phí  để xác định giá bán sản phẩm dịch vụ trong doanh nghiệp

* Tóm tắt nội dung chương 5

* Câu hỏi ôn tập và bài tập chương 5

Chương 6: Ứng dụng thông tin thích hợp trong việc ra quyết định ngắn hạn trong kinh doanh.

6.1 Thông tin thích hợp và vai trò của việc nhận diện thông tin thích hợp

6.2 Xác định thông tin thích hợp

6.3 Ứng dụng thông tin thích hợp trong các quyết định ngắn hạng

* Tóm tắt nội dung chương 6

* Câu hỏi ôn tập và bài tập chương 6

Phụ lục:

Phụ lục 1: Thuật ngữ Anh Việt

Phụ lục 2: Phân bổ chi phí – kế toán quản trị

Phụ lục 3: Dự toán ngân sách chi tiết về chi phí quản lý năm

Phụ lục 4: Minh họa dự toán ngân sách tổng hợp – Kế hoạch lợi nhuận năm

 


Download Ebook Kế Toán Quản Trị (Lý Thuyết – Bài Tập – Bài Giải) Miễn Phí, Tải Sách Kế Toán Quản Trị (Lý Thuyết – Bài Tập – Bài Giải), Đọc Ebook Kế Toán Quản Trị (Lý Thuyết – Bài Tập – Bài Giải) Online, Ebook Kế Toán Quản Trị (Lý Thuyết – Bài Tập – Bài Giải) Cho Điện Thoại, Tải Ebook Kế Toán Quản Trị (Lý Thuyết – Bài Tập – Bài Giải) Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Kế Toán Quản Trị (Lý Thuyết – Bài Tập – Bài Giải) Cho Android - Iphone - IOS, Download Kế Toán Quản Trị (Lý Thuyết – Bài Tập – Bài Giải) Free Ebook, Xem Sách Kế Toán Quản Trị (Lý Thuyết – Bài Tập – Bài Giải) Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start