31902_38437.jpg
31902_38437.jpg

Kế Toán Công Ty Cổ Phần Và Công Ty Chứng Khoán (Lý Thuyết Và Bài Tập) PRC/EPUB/PDF

Ebook Kế Toán Công Ty Cổ Phần Và Công Ty Chứng Khoán (Lý Thuyết Và Bài Tập) đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Kế Toán Công Ty Cổ Phần Và Công Ty Chứng Khoán (Lý Thuyết Và Bài Tập) với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Nội dung sách gồm 12 chương:

Chương 1: Tổ chức công tác kế toán trong công ty cổ phần và công ty chứng khoán

Chương 2: Kế toán các loại tiền

Chương 3: Kế toán các loại chứng khoán và đầu tư ngắn hạn

Chương 4: Kế toán các khoản phải thu

Chương 5: Kế toán các khoản ứng trước

Chương 6: Kế toán hàng tồn kho

Chương 7: Kế toán tài sản cố định

Chương 8: Kế toán các loại chứng khoán và đầu tư dài hạn

Chương 9: Kế toán các khoản phải trả

Chương 10: Kế toán thuế và các khoản phải nộp

Chương 11: Kế toán vốn chủ sở hữu

Chương 12: Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Phần phụ lục

Tài liệu tham khảo

Mời bạn đón đọc.


Download Ebook Kế Toán Công Ty Cổ Phần Và Công Ty Chứng Khoán (Lý Thuyết Và Bài Tập) Miễn Phí, Tải Sách Kế Toán Công Ty Cổ Phần Và Công Ty Chứng Khoán (Lý Thuyết Và Bài Tập), Đọc Ebook Kế Toán Công Ty Cổ Phần Và Công Ty Chứng Khoán (Lý Thuyết Và Bài Tập) Online, Ebook Kế Toán Công Ty Cổ Phần Và Công Ty Chứng Khoán (Lý Thuyết Và Bài Tập) Cho Điện Thoại, Tải Ebook Kế Toán Công Ty Cổ Phần Và Công Ty Chứng Khoán (Lý Thuyết Và Bài Tập) Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Kế Toán Công Ty Cổ Phần Và Công Ty Chứng Khoán (Lý Thuyết Và Bài Tập) Cho Android - Iphone - IOS, Download Kế Toán Công Ty Cổ Phần Và Công Ty Chứng Khoán (Lý Thuyết Và Bài Tập) Free Ebook, Xem Sách Kế Toán Công Ty Cổ Phần Và Công Ty Chứng Khoán (Lý Thuyết Và Bài Tập) Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start