17748_p24157.jpg
17748_p24157.jpg

Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Kế Toán Và Chuẩn Mực Kế Toán (Tập Hợp Văn Bản Nhà Nước) PRC/EPUB/PDF

Ebook Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Kế Toán Và Chuẩn Mực Kế Toán (Tập Hợp Văn Bản Nhà Nước) đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Kế Toán Và Chuẩn Mực Kế Toán (Tập Hợp Văn Bản Nhà Nước) với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Kế Toán Và Chuẩn Mực Kế Toán (Tập Hợp Văn Bản Nhà Nước):
Việt Nam đang trong quá trình hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới nhằm tạo tốc độ phát triển cao nhất về mọi mặt của nền kinh tế – xã hội. Vì vậy, đòi hỏi các chính sách quản lý kinh tế – tài chính cũng phải thay đổi và dần được Luật hoá theo các chuẩn mực cụ thể. Kế toán là công cụ sắc bén để quản lý kinh tế, Luật kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam được ban hành nhằm thống nhất quản lý kinh tế, đảm bảo kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả mọi hoạt động kinh tế – tài chính, cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu tổ chức và quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần:
Phần thứ nhất: Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thực hiện
– Luật số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về Luật Kế toán
– Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004 của Chính phủ về việc quy định và hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước.
– Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh
……….
Phần thứ hai: Chuẩn mực kế toán Việt Nam
– Quyết định số 38/2000/QĐ-BTC ngày 14/03/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về việc ban hành và công bố áp dụng Hệ thống chuẩn mực kế toán, chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam.
– Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về việc ban hành và công bố bốn (4) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1)
……….

Mời các bạn đón đọc.


Download Ebook Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Kế Toán Và Chuẩn Mực Kế Toán (Tập Hợp Văn Bản Nhà Nước) Miễn Phí, Tải Sách Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Kế Toán Và Chuẩn Mực Kế Toán (Tập Hợp Văn Bản Nhà Nước), Đọc Ebook Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Kế Toán Và Chuẩn Mực Kế Toán (Tập Hợp Văn Bản Nhà Nước) Online, Ebook Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Kế Toán Và Chuẩn Mực Kế Toán (Tập Hợp Văn Bản Nhà Nước) Cho Điện Thoại, Tải Ebook Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Kế Toán Và Chuẩn Mực Kế Toán (Tập Hợp Văn Bản Nhà Nước) Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Kế Toán Và Chuẩn Mực Kế Toán (Tập Hợp Văn Bản Nhà Nước) Cho Android - Iphone - IOS, Download Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Kế Toán Và Chuẩn Mực Kế Toán (Tập Hợp Văn Bản Nhà Nước) Free Ebook, Xem Sách Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Kế Toán Và Chuẩn Mực Kế Toán (Tập Hợp Văn Bản Nhà Nước) Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start