17696_p24104.jpg
17696_p24104.jpg

Hướng Dẫn Thực Hiện Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam – Đợt 5 PRC/EPUB/PDF

Ebook Hướng Dẫn Thực Hiện Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam – Đợt 5 đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Hướng Dẫn Thực Hiện Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam – Đợt 5 với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.




Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Hướng Dẫn Thực Hiện Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam – Đợt 5:
Ngày 20 tháng 03 nmă 2006 Bộ Tài chính ban hành thông tư số 21/2006/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2005 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và công bố 4 chuẩn mực kế toán Việt Nam, gồm:
– Chuẩn mực số 11: Hợp nhất kinh doanh
– Chuẩn mực số 18: Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng
– Chuẩn mực số 19: Hợp đồng bảo hiểm
– Chuẩn mựa số 30: Lãi trên cổ phiếu.

Đây là các chuẩn mực rất quan trọng cho công việc kinh doanh, sản xuất của các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực quan trọng của đời sống kinh tế – xã hội.

“Hướng Dẫn Thực Hiện Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam – Đợt 5” giúp cho các doanh nghiệp thực hiện các chuẩn mực kế toán này, giúp các giảng viên, sinh viên và cơ quan nghiên cứu, cơ quan quản lý chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, kiểm soát… nắm bắt được những thông tin mới nhất về hệ thống các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Mục Lục:
Lời nói đầu
Quyết định số 38/2000/QĐ-BTC ngày 14/3/2000 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc ban hành và công bố áp dụng Hệ thống chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

Quyết định số 489/QĐ-BTC ngày 10/5/2000 của Trưởng Ban chỉ đạo nghiên cứu, soạn thảo chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán về việc ban hành quy trình xây dựng, ban hành và công bố chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc ban hành và công bố 04 chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Thông tư số 21/2006/TT-BTC ngày 20/3/2006 Hướng dẫn kế toán thực hiện bốn chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ tài chính.

Mời bạn đón đọc.


Download Ebook Hướng Dẫn Thực Hiện Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam – Đợt 5 Miễn Phí, Tải Sách Hướng Dẫn Thực Hiện Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam – Đợt 5, Đọc Ebook Hướng Dẫn Thực Hiện Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam – Đợt 5 Online, Ebook Hướng Dẫn Thực Hiện Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam – Đợt 5 Cho Điện Thoại, Tải Ebook Hướng Dẫn Thực Hiện Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam – Đợt 5 Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Hướng Dẫn Thực Hiện Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam – Đợt 5 Cho Android - Iphone - IOS, Download Hướng Dẫn Thực Hiện Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam – Đợt 5 Free Ebook, Xem Sách Hướng Dẫn Thực Hiện Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam – Đợt 5 Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start