17664_p24072.jpg
17664_p24072.jpg

Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Mỹ Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Mỹ PRC/EPUB/PDF

Ebook Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Mỹ Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Mỹ đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Mỹ Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Mỹ với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Năm 2007, năm Việt Nam chính thức thực hiện các cam kết của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) kể từ khi Việt Nam trở thàn thành viên vào cuối năm 2006. Vì vậy, Việt Nam phải tạo ra được sự bình ổn trong môi trường kinh tế, lành mạnh hoá các mối quan hệ và hoạt động tài chính theo như các cam kết của tổ chức này. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường như hiện nay đòi hỏi cơ chế cũng như chính sách kế toán tài chính phải thông thoáng, linh hoạt thì Việt Nam mới có thể cạnh tranh, tồn tại và phát triển. Điều này, càng đòi hỏi đội ngũ những nhà quản trị nói chung và những nhà quản trị doanh nghiệp nói riêng cần thiết phải hiểu biết về hệ thống kế toán quốc tế, cụ thể là hệ thống kế toán Mỹ.

Việc nghiên cứu hệ thống kế toán Mỹ nhằm giúp cho những nhà quản trị doanh nghiệp, những nhà kế toán hoặc những nhà hoạch định chính sách tài chính của công ty có điều kiện tiếp cận với nền kinh tế phát triển nhất trên thế giới quản lý như thế nào trên cơ sở các thông tin số liệu mà kế toán cung cấp.

Nội dung trình bày trong sách này được thực hiện trong 14 chương, mỗi chương được bố cục theo 4 nội dung chính:
– Mục tiêu học tập – nhằm giúp độc giả xác định được mục tiêu của từng chương, nghĩa là sau khi học xong chương nào thì độc giả sẽ nắm bắt được những nội dung cơ bản là gì?

– Nội dung chính của chương – nội dung này sẽ được bố cục theo kết cấu xử lý công việc của một người thực hiện công việc kế toán theo nguyên tắc và chuẩn mực kế toán Mỹ.

– Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng – nội dung tóm tắt nhằm tổng kết lại những nội dung chủ yếu cần nhớ của từng chương và phần ví dụ ứng dụng nhằm giúp cho độc giả củng cố lại kiến thức mà mình đã tích luỹ qua từng chương.

– Phần bài tập thực hành – nhằm giúp cho độc giả thực hành kiến thức đã học qua các chương.

Ngoài ra, trong cuốn sách còn trình bày thêm các bài tập bằng tiếng Anh, một số các thuật ngữ chuyên ngành nhằm giúp cho độc giả hiểu rõ hơn sau khi đã nắm bắt được các kiến thức chuyên ngành về kế toán. Như vậy, việc đọc bản tiếng Việt nhằm giúp cho độc giả dễ dàng tiếp cận hơn với chuyên đề này, nhưng khi độc giả dễ dàng tiếp cận hơn với chuyên đề này, nhưng khi độc giả đã có một số kiến thức chuyên ngành nhất định thị tiếp cận theo nguyên bản tiếng Anh để sau này độc giả tự tham khảo tài liệu nước ngoài bằng tiếng Anh chuyên ngành về kế toán.

Mục Lục:
Lời nói đầu
Chương 1: Kế toán – ngôn ngữ kinh doanh
Những vấn đề chung về kế toán
Thông tin kế toán của doanh nghiệp
Đối tượng của kế toán
Tình hình tài chính
Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng
Phần bài tập thực hành.

Chương 2: Ghi chép các giao dịch
Những vấn đề chung về ghi chép các giao dịch
Nội dung ghi chép các giao dịch
Thực hiện quy trình kế toán
Giới thiệu hình thức nhật ký chung
Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng
Phần bài tập thực hành.

Chương 3: Đo lường thu nhập kế toán và các bút toán điều chỉnh
Các đặc điểm chất lượng và giới hạn của báo cáo tài chính
Đo lường thu nhập của kế toán
Lập báo cáo tài chính doanh nghiệp
Quy trình điều chỉnh kế toán
Tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng
Phần bài tập thực hành.

Chương 4: Kế toán các yếu tố đầu vào chủ yếu
Kế toán tài sản dài hạn
Kế toán hàng tồn kho
Kế toán tiền lương và các khoản tính theo lương
Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng
Phần bài tập thực hành.

Chương 5: Hoàn tất chu trình kế toán
Giới thiệu về chu trình kế toán và tiến trình thực hiện
Hoàn tất quy trình kế toán
Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng
Phần bài tập thực hành.

Chương 6: Kế toán trong công ty sản xuất
Chi phí sản xuất
Tính giá thành sản xuất
Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng
Phần bài tập thực hành.

Chương 7: Kế toán trong công ty thương mại
Tổng quan về công ty thương mại
Ghi chép các nghiệp vụ kế toán
Các thủ tục xử lý cuối kỳ
Bảng tính tại đơn vị thương mại
Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng
Phần bài tập thực hành.

Chương 8: Hệ thống kế toán và các nhật ký đặc biệt
Một số vấn đề chung về thiết lập hệ thống kế toán
Hệ thống kế toán ghi chép bằng tay – nhật ký và thủ tục
Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng
Phần bài tập thực hành.

Chương 9: Kế toán tiền và khoản phải thu
Kế toán tiền
Kế toán các khoản đầu tư ngắn hạn
Kế toán khoản phải thu
Kế toán thương phiếu phải thu
Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng
Phần bài tập thực hành.

Chương 10: Kế toán nợ phải trả
Định nghĩa và phân loại nợ phải trả
Kế toán khoản phải trả
Kiểm soát nợ phải trả
Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng
Phần bài tập thực hành.

Chương 11: Kế toán vốn chủ sở hữu
Công ty hợp danh
Công ty cổ phần
Cổ phiếu và cổ tức
Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng
Phần bài tập thực hành.

Chương 12: Báo cáo ngân lưu
Tổng quan về báo cáo ngân lưu
Nội dung của báo cáo ngân lưu
Các phương pháp tính toán dòng ngân lưu
Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng
Phần bài tập thực hành.

Chương 13: Kế toán đầu tư công ty và báo cáo tài chính hợp nhất
Tổng quát về đầu tư công ty
Hợp nhất báo cáo tài chính
Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng
Phần bài tập thực hành.

Chương 14: Phân tích báo cáo tài chính
Tổng quan về phân tích báo cáo tài chính
Nội dung phân tích
Phân tích khả năng sinh lời
Phân tích rủi ro về khả năng thanh toán
Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng
Phần bài tập thực hành.

Mời bạn đón đọc.


Download Ebook Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Mỹ Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Mỹ Miễn Phí, Tải Sách Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Mỹ Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Mỹ, Đọc Ebook Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Mỹ Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Mỹ Online, Ebook Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Mỹ Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Mỹ Cho Điện Thoại, Tải Ebook Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Mỹ Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Mỹ Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Mỹ Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Mỹ Cho Android - Iphone - IOS, Download Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Mỹ Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Mỹ Free Ebook, Xem Sách Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Mỹ Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Mỹ Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start