huong-dan-thuc-hanh-ke-toan-doanh-nghiep
huong-dan-thuc-hanh-ke-toan-doanh-nghiep

Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa PRC/EPUB/PDF

Ebook Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Cuốn sách gồm những nội dung sau:

Phần 1: Kế toán tài chính

– Chương 1: Tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa

– Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền, nợ phải thu và các khoản ứng trước

– Chương 3: Kế toán các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh

– Chương 4: Kế toán các khoản nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu

– Chương 5: Kế toán quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp

– Chương 6: Kế toán quá trình kinh doanh hàng hóa

– Chương 7: Kế toán bất động sản đầu tư trong doanh nghiệp

– Chương 8: Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp

– Chương 9: Báo cáo tài chính áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Phụ lục

Phần 2: Chế độ chứng từ kế toán

Phần 3: Các loại sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Phần 4: Sơ đồ kế toán theo từng tài khoản, sơ đồ đặc thù và sơ đồ tổng hợp


Download Ebook Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Miễn Phí, Tải Sách Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa, Đọc Ebook Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Online, Ebook Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Cho Điện Thoại, Tải Ebook Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Cho Android - Iphone - IOS, Download Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Free Ebook, Xem Sách Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start