Hướng Dẫn Thi Hành Luật Quản Lý Sử Dụng Tài Sản Công Và Quy Định Về Đấu Thầu Mua Sắm Tài Sản PRC/EPUB/PDF

Ebook Hướng Dẫn Thi Hành Luật Quản Lý Sử Dụng Tài Sản Công Và Quy Định Về Đấu Thầu Mua Sắm Tài Sản đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Hướng Dẫn Thi Hành Luật Quản Lý Sử Dụng Tài Sản Công Và Quy Định Về Đấu Thầu Mua Sắm Tài Sản với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.




Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Hướng Dẫn Thi Hành Luật Quản Lý Sử Dụng Tài Sản Công Và Quy Định Về Đấu Thầu Mua Sắm Tài Sản

Hướng Dẫn Thi Hành Luật Quản Lý Sử Dụng Tài Sản Công Và Quy Định Về Đấu Thầu Mua Sắm Tài Sản

Nhằm thể chế hóa chủ trương, quan điểm của, Nhà nước về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, huy động, khai thác, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả nguồn lực từ tài sản công để
phát triển kinh tế – xã hội, thời gian qua Chính phủ và các Bộ ngành đã ban hành nhiều văn bản pháp quy mới có liên quan
đến lĩnh vực quản lý và sử dụng tài sản công như: Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26-12-2017 Quy định chi tiết một số Điều
của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27-12-2017 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng
trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27-12-2017 Về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong
các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước…..

Để các cơ quan, đơn vị nắm bắt kịp thời và thực hiện tốt việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công, lập dự toán ngân sách
nhà nước, thanh quyết toán thu chi ngân sách,  nhà xuất bản Tài Chính liên kết với Trung tâm Sách Pháp luật cho biên soạn
và phát hành cuốn sách:

HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG & QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU THẦU MUA SẮM TÀI SẢN

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất: Quy trình Thanh tra, giải quyết  khiếu nại, tố cáo của kiểm toán nhà nước

Phần thứ hai: Hướng dẫn về quản lý, thanh toán,  quyết toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Phần thứ ba: Quy định chi tiết Luật quản lý, sử dụng tài sản công & đấu thầu, mua sắm tài sản.

Phần thứ tư: Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 và quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản
tại các cơ quan, đơn vị

 


Download Ebook Hướng Dẫn Thi Hành Luật Quản Lý Sử Dụng Tài Sản Công Và Quy Định Về Đấu Thầu Mua Sắm Tài Sản Miễn Phí, Tải Sách Hướng Dẫn Thi Hành Luật Quản Lý Sử Dụng Tài Sản Công Và Quy Định Về Đấu Thầu Mua Sắm Tài Sản, Đọc Ebook Hướng Dẫn Thi Hành Luật Quản Lý Sử Dụng Tài Sản Công Và Quy Định Về Đấu Thầu Mua Sắm Tài Sản Online, Ebook Hướng Dẫn Thi Hành Luật Quản Lý Sử Dụng Tài Sản Công Và Quy Định Về Đấu Thầu Mua Sắm Tài Sản Cho Điện Thoại, Tải Ebook Hướng Dẫn Thi Hành Luật Quản Lý Sử Dụng Tài Sản Công Và Quy Định Về Đấu Thầu Mua Sắm Tài Sản Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Hướng Dẫn Thi Hành Luật Quản Lý Sử Dụng Tài Sản Công Và Quy Định Về Đấu Thầu Mua Sắm Tài Sản Cho Android - Iphone - IOS, Download Hướng Dẫn Thi Hành Luật Quản Lý Sử Dụng Tài Sản Công Và Quy Định Về Đấu Thầu Mua Sắm Tài Sản Free Ebook, Xem Sách Hướng Dẫn Thi Hành Luật Quản Lý Sử Dụng Tài Sản Công Và Quy Định Về Đấu Thầu Mua Sắm Tài Sản Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start