Hướng Dẫn Lập Trình Xử Lý Tín Hiệu Số Trên Các Bo Mạch Khả Trình PRC/EPUB/PDF

Ebook Hướng Dẫn Lập Trình Xử Lý Tín Hiệu Số Trên Các Bo Mạch Khả Trình đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Hướng Dẫn Lập Trình Xử Lý Tín Hiệu Số Trên Các Bo Mạch Khả Trình với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Hướng Dẫn Lập Trình Xử Lý Tín Hiệu Số Trên Các Bo Mạch Khả Trình
Hướng Dẫn Lập Trình Xử Lý Tín Hiệu Số Trên Các Bo Mạch Khả Trình
Nhận dạng (Pattern Recognition) là quá trình một đối tượng đầu vào được xem xét, phân tích để đưa ra một kết quả đánh giá, nhận xét về đặc điểm hay thông số của đối tượng đó. Các kết quả nhận dạng sẽ là tiền đề để lựa chọn cách thức xử lý đối tượng phù hợp. Với định nghĩa khá rộng này, các bài toán nhận dạng có khả năng ứng dụng rất phổ biến. Cuốn sách này được sử dụng làm giáo trình cho môn học Kỹ thuật nhận dạng đang được giảng dạy tại Viện Điện, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Cuốn sách gồm 7 chương và danh sách các tài liệu tham khảo. Chương 1 giới thiệu chung về vị trí và vai trò của bài toán nhận dạng, các khối chức năng cơ bản trong một hệ thống nhận dạng. Từ Chương 2, các nội dung được sắp xếp tuần tự theo các khối chức năng của một hệ thống bắt đầu thu thập thông tin từ đối tượng cho đến khi kết thúc quá trình nhận dạng. Chương 2 trình bày tóm lược về các khối thu thập, chuyên đổi và chuẩn hóa tín hiệu. Chương 3 tập trung một số vấn đề về vectơ đặc tính, phương pháp xây dựng, lựa chọn vectơ đặc tính. Chương 4 mô tả hai quá trình cơ bản trong hệ thống nhận dạng nói riêng và trong các hệ thống học nói chung là quá trình học và quá trình kiếm tra, đánh giá chất lượng của mô hình đã được huấn luyện. Trong Chương 5 và Chương 6 là các phần trình bày về một số mô hình nhận dạng kinh điển và một sổ mô hình mới như mạng nơron đã và đang được ứng dụng rộng rãi hiện nay. Cuối cùng là Chương 7 với một số ứng dụng thực tế đế minh họa kỹ hơn về các vấn đề đã được trình bày trong cuốn sách.


Download Ebook Hướng Dẫn Lập Trình Xử Lý Tín Hiệu Số Trên Các Bo Mạch Khả Trình Miễn Phí, Tải Sách Hướng Dẫn Lập Trình Xử Lý Tín Hiệu Số Trên Các Bo Mạch Khả Trình, Đọc Ebook Hướng Dẫn Lập Trình Xử Lý Tín Hiệu Số Trên Các Bo Mạch Khả Trình Online, Ebook Hướng Dẫn Lập Trình Xử Lý Tín Hiệu Số Trên Các Bo Mạch Khả Trình Cho Điện Thoại, Tải Ebook Hướng Dẫn Lập Trình Xử Lý Tín Hiệu Số Trên Các Bo Mạch Khả Trình Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Hướng Dẫn Lập Trình Xử Lý Tín Hiệu Số Trên Các Bo Mạch Khả Trình Cho Android - Iphone - IOS, Download Hướng Dẫn Lập Trình Xử Lý Tín Hiệu Số Trên Các Bo Mạch Khả Trình Free Ebook, Xem Sách Hướng Dẫn Lập Trình Xử Lý Tín Hiệu Số Trên Các Bo Mạch Khả Trình Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start