img447_2_1
img447_2_1

Hướng Dẫn Bảo Lãnh Tín Dụng Chiến Lược Kinh Doanh PRC/EPUB/PDF

Ebook Hướng Dẫn Bảo Lãnh Tín Dụng Chiến Lược Kinh Doanh đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Hướng Dẫn Bảo Lãnh Tín Dụng Chiến Lược Kinh Doanh với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:

Phần thứ nhất. Luật Ngân hàng và Luật các tổ chức tín dụng;

Phần thứ hai. Chính sách tín dụng, vay và cho vay mới nhất của ngân hàng;

Phần thứ ba. Quy định về bảo lãnh ngân hàng và bảo lãnh tín dụng;

Phần thứ tư. Hoạt động kinh doanh, mua bán nợ của ngân hàng, các tổ chức tín dụng;

Phần thứ năm. Thanh tra, giám sát, khen thưởng,  xử phạt ngành ngân hàng;

Phần thứ sáu. Tổ chức hoạt động của ngân hàng và quỹ tín dụng.

Cuốn sách sẽ giúp lãnh đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty tài chính và các nhà quản lý doanh nghiệp tìm hiểu, sử dụng, thực hiện đúng chính sách pháp luật.


Download Ebook Hướng Dẫn Bảo Lãnh Tín Dụng Chiến Lược Kinh Doanh Miễn Phí, Tải Sách Hướng Dẫn Bảo Lãnh Tín Dụng Chiến Lược Kinh Doanh, Đọc Ebook Hướng Dẫn Bảo Lãnh Tín Dụng Chiến Lược Kinh Doanh Online, Ebook Hướng Dẫn Bảo Lãnh Tín Dụng Chiến Lược Kinh Doanh Cho Điện Thoại, Tải Ebook Hướng Dẫn Bảo Lãnh Tín Dụng Chiến Lược Kinh Doanh Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Hướng Dẫn Bảo Lãnh Tín Dụng Chiến Lược Kinh Doanh Cho Android - Iphone - IOS, Download Hướng Dẫn Bảo Lãnh Tín Dụng Chiến Lược Kinh Doanh Free Ebook, Xem Sách Hướng Dẫn Bảo Lãnh Tín Dụng Chiến Lược Kinh Doanh Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start