hoc-sinh-mien-nam-tu-lieu-va-ky-niem-mua-sach-hay-420x606.gif
hoc-sinh-mien-nam-tu-lieu-va-ky-niem-mua-sach-hay-420×606.gif

Học Sinh Miền Nam Tư Liệu và Kỷ Niệm PRC/EPUB/PDF

Ebook Học Sinh Miền Nam Tư Liệu và Kỷ Niệm đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Học Sinh Miền Nam Tư Liệu và Kỷ Niệm với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Học Sinh Miền Nam Tư Liệu và Kỷ Niệm
Tư liệu và kỷ niệm gồm một số bài viết, hồi ký, ca khúc, hình ảnh của học sinh miền Nam trong tiến trình lịch sử Việt Nam 1954 – 1975.

Lịch sử Học sinh miền Nam là một bộ phận của lịch sử Việt Nam. Từ quan điểm chính danh mà nhìn thì sau 1975 về cơ bản lịch sử ấy đã chấm dứt, bằng chứng là sự xuất hiện của từ Cựu học sinh miền Nam. Nhưng mặc dù thân phận Học sinh miền Nam đã bị xóa bỏ từ 1975, cộng đồng Học sinh vẫn tồn tại qua thế kỷ XXI, điều này cho thấy đây là một thực thể xã hội có sự độc lập xã hội cần được học giới quan tâm toàn diện hơn nữa, thích đáng hơn nữa.

Hơn thế nữa, bốn mươi năm tồn tại không chính thức sau 1975 của cộng đồng này còn cho thấy phải quan niệm lịch sử Học sinh miền Nam như một bộ phận của lịch sử xã hội chứ không chỉ là một tiểu mục trong lịch sử chính trị, như một sản phẩm của tiến trình xã hội chứ không chỉ là một thành quả của hệ thống chính trị. Bởi vì sức bền tâm lý và tinh thần tự do, năng lực sống mạnh mẽ và nỗi bi thương thầm kín của Học sinh miền Nam mặc dù hình thành trong một hoàn cảnh rất đặc biệt đồng thời mang những dáng cách rất đặc biệt vẫn là sự kế thừa và thể hiện phẩm chất kiên nhẫn và khát vọng tự do, sức phấn đấu và nỗi đau thương của dân tộc Việt nam, của nhân dân Việt Nam.

Nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ


Download Ebook Học Sinh Miền Nam Tư Liệu và Kỷ Niệm Miễn Phí, Tải Sách Học Sinh Miền Nam Tư Liệu và Kỷ Niệm, Đọc Ebook Học Sinh Miền Nam Tư Liệu và Kỷ Niệm Online, Ebook Học Sinh Miền Nam Tư Liệu và Kỷ Niệm Cho Điện Thoại, Tải Ebook Học Sinh Miền Nam Tư Liệu và Kỷ Niệm Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Học Sinh Miền Nam Tư Liệu và Kỷ Niệm Cho Android - Iphone - IOS, Download Học Sinh Miền Nam Tư Liệu và Kỷ Niệm Free Ebook, Xem Sách Học Sinh Miền Nam Tư Liệu và Kỷ Niệm Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start