20222_p26641.jpg
20222_p26641.jpg

Hoạt Động Hệ Thống Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Một Năm Sau Gia Nhập WTO PRC/EPUB/PDF

Ebook Hoạt Động Hệ Thống Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Một Năm Sau Gia Nhập WTO đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Hoạt Động Hệ Thống Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Một Năm Sau Gia Nhập WTO với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Hoạt Động Hệ Thống Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Một Năm Sau Gia Nhập WTO:
Sau hơn một năm gia nhập Tổ chức thương mại Thế giới (WTO), nền kinh tế Việt Nam đã có những bước khởi sắc mạnh mẽ. Trong đó, đáng quan tâm nhất là tốc độ phát triển của nền kinh tế tiếp tục duy trì ở mức độ cao, thị trường chứng khoán phát triển nhanh chóng, hệ thống Ngân hàng cũng có những bước phát triển rất đáng khích lệ, vốn sở hữu chủ tăng nhanh, nhiều Ngân hàng đã đạt con số trên ngàn tỉ VND, công nghiệp và xuất khẩu tiếp tục tăng mạnh, vốn đầu tư nước ngoài vượt kế hoạch dự kiến của Nhà nước…..

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những dấu hiệu không thuận lợi trong quá trình phát triển nền kinh tế. Đó là, lạm phát tăng nhanh hơn tốc độ tăng trường của nền kinh tế, hệ thống giao thông không phát triển tương xứng với đà phát triển của nền kinh tế, các ngành sản xuất cơ bản như điện, nước, công nghệ thông tin, nhà ở, quy hoạch các khu đô thị, các khu công nghiệp tỏ ra còn nhiều bất cập. Các lãnh vực thuộc cơ sở thượng tầng của nền kinh tế, như giáo dục, quản lý hành chính, luật pháp, ý thức cộng đồng trong dân cư, …… chưa có tiến bộ ngang tầm thời đại, mà lẽ ra đó là những lãnh vực phải được phát triển mạnh mẽ để làm người dẫn đường cho quá trình phát triển toàn xã hội.

Những vấn đề nêu trên có thể sẽ trở thành những nhân tố làm ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam trong  tương lai.
Trước bối cảnh có nhiều thuận lợi, nền kinh tế Việt Nam đang được đánh giá cao, như là một mảnh đất màu mỡ của các nhà đầu tư, có nhiều cơ hội để tiếp cận với các nguồn vốn to lớn của thế giới, cũng có đầy đủ cơ hội để tiếp cận với công nghệ hiện đại và thị trường rộng lớn trên phạm vi quốc tế, đưa đất nước tiến lên cùng bạn bè năm châu, bốn biển.
Trong điều kiện đó, Ngành Ngân hàng Việt Nam đang có những cơ hội và thách thức gì? Làm thế nào để vượt qua những thách thức đó để góp phần đưa nền kinh tế lên đài vinh quang?

Để trả lời những câu hỏi đó, cuốn sách “Hoạt Động Hệ Thống Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Một Năm Sau Gia Nhập WTO” được biên soạn nhằm đánh giá và nhìn nhận những thành tựu và tồn tại của Hệ thống ngân hàng Việt Nam đã và đang có trong thời gian qua, trên cơ sở đó, tìm những giải pháp nhằm làm cho hệ thống Ngân hàng Việt Nam ngày càng mạnh hơn, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của nền kinh tế.

Mục lục:
Lời nói đầu
Khái quát những nét lớn về hoạt động ngân hàng Việt Nam tròn một năm sau WTO và những vấn đề đặt ra rừ việc kiềm chế lạm phát năm 2007
Sở hữu nhà nước trong hệ thống tài chính Việt Nam
Hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần, nâng cao năng lực cạnh tranh trước yêu cầu mở cửa thị trường dịch vụ tài chính theo cam kết WTO và hội nhập kinh tế quốc tế
Cạnh tranh và hợp tác trong hoạt động ngân hàng ở nước ta trong điều kiện mở cửa thị trường dịch vụ tài chính hội nhập quốc tế
Vốn của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam sau một năm hội nhập WTO
Những vấn đề của kinh tế Việt Nam sau khi gia nhập WTO
Huy động vốn đầu tư cho phát triển kinh tế của hệ thống ngân hàng sau một năm Việt Nam gia nhập WTO
Một số bất cập khi thực hiện dịch vụ ngân hàng chi trả lương các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.
Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao một chiến lược mới cho các tổ chức tín dụng trong xu thế hội nhập
Nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống NHTM Việt Nam sau khi gia nhập WTO
Cạnh tranh trên thị trường nguồn nhân lực tài chính – ngân hàng sau một năm gia nhập WTO
Một số ý kiến phân tích năng lực cạnh tranh của các NHTM trong nước sau hội nhập WTO
Những điểm mới trong quy chế về kiểm tra, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của Việt Nam
Những nhân tố tác động trực tiếp đến mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ tài chính của các ngân hàng thương mại.
………

Mời bạn đón đọc.


Download Ebook Hoạt Động Hệ Thống Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Một Năm Sau Gia Nhập WTO Miễn Phí, Tải Sách Hoạt Động Hệ Thống Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Một Năm Sau Gia Nhập WTO, Đọc Ebook Hoạt Động Hệ Thống Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Một Năm Sau Gia Nhập WTO Online, Ebook Hoạt Động Hệ Thống Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Một Năm Sau Gia Nhập WTO Cho Điện Thoại, Tải Ebook Hoạt Động Hệ Thống Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Một Năm Sau Gia Nhập WTO Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Hoạt Động Hệ Thống Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Một Năm Sau Gia Nhập WTO Cho Android - Iphone - IOS, Download Hoạt Động Hệ Thống Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Một Năm Sau Gia Nhập WTO Free Ebook, Xem Sách Hoạt Động Hệ Thống Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Một Năm Sau Gia Nhập WTO Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start