1

Hoàng Lê Nhất Thống Chí PRC/EPUB/PDF

Ebook Hoàng Lê Nhất Thống Chí đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Hoàng Lê Nhất Thống Chí với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

3

Hoàng Lê Nhất Thống Chí

Sách Hoàng Lê nhất thống chí này mới cách đây hơn một trăm năm, chép theo chính sử mà in tường truyện luận chia ra từng hồi.

Xem qua thì biết vua Lê hèn yếu, chúa Trịnh chuyên quyền, chính trị thì rối loạn ở trên, phong tục thì bại hoại ở dưới, nàng Tuyên Phi lấy làm người bé thiếp, chỉ cầu sủng ái mà gây nên cái họa chiêu binh, Cống Chỉnh thì là kẻ gian thần, cầu lấy thoát thân mà gây ra cái cơ ngoại hoạn.

hoang-le-thong-nhat-mua-sach-hay

May mà: Trời còn dành sơn hà cho Nam quốc, mới sinh ra anh hùng ở Tây Sơn. Một lần cử binh mà trừ được uy quyền chúa Trịnh. Hai lần cử binh mà đốt hết lông cánh quận Bằng. Tôn Sĩ Nghị thì ôm đầu về Bắc, Phúc Khang An không dám tiến bước sang Nam. Vua tôi nhà Thanh ngại dùng binh mà không dám sinh lòng xâm lược. Vua tôi nhà Lê bị chước dối mà không trở lại nước nhà.”

*
*

. Hoàng Lê Nhất Thống Chí Web Tải Sách Miễn Phí


Download Ebook Hoàng Lê Nhất Thống Chí Miễn Phí, Tải Sách Hoàng Lê Nhất Thống Chí, Đọc Ebook Hoàng Lê Nhất Thống Chí Online, Ebook Hoàng Lê Nhất Thống Chí Cho Điện Thoại, Tải Ebook Hoàng Lê Nhất Thống Chí Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Hoàng Lê Nhất Thống Chí Cho Android - Iphone - IOS, Download Hoàng Lê Nhất Thống Chí Free Ebook, Xem Sách Hoàng Lê Nhất Thống Chí Trực Tuyến Online...