24635_31093.jpg
24635_31093.jpg

Hệ Thống Kế Toán Việt Nam – Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa PRC/EPUB/PDF

Ebook Hệ Thống Kế Toán Việt Nam – Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Hệ Thống Kế Toán Việt Nam – Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Kế toán là công việc cực kỳ quan trọng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Trong những năm qua, Quốc hội đã thông qua Luật kế toán và Bộ Tài chính đã ban hành nhiều văn bản để thống nhất quản lý và tạo khung pháp lý để các doanh nghiệp thực hiện.

Chế độ kế toán được ban hành đồng bộ gồm 5 phần cơ bản:

 1. Quy định chung
 2. Hệ thống tài khoản kế toán
 3. Hệ thống báo cáo tài chính
 4. Chế độ chứng từ kế toán
 5. Chế độ sổ kế toán

“Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa” để giúp các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý và những người cần tra cứu thuận tiện trong việc sử dụng.

Chế độ kế toán mới phù hợp với thực tiến sản xuất kinh doanh trong điều kiện hội nhập với nền kinh tế thị trường thế giới. Hệ thống kế toán mới dễ áp dụng, phản ánh minh bạch tình hình hoạt động của doanh nghiệp; dễ kiểm tra, kiểm soát. Nhiều loại nghiệp vụ kinh tế mới phát sinh đã được dự liệu để các doanh nghiệp dễ dàng hạch toán như: Đầu tư chứng khoán, cổ khoán, đầu từ vào công ty liên kết, hợp nhất kinh doanh, mua bán doanh nghiệp…

Mục lục:

Lời nói đầu

Quyết định số 48/2006/QĐ – BTC ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Phần thứ nhất: Quy định chung

Phần thứ hai: Hệ thống tài khoản kế toán

 1. Quy định chung
 2. Danh mục hệ thống tài khoản kế toán

III. Giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán

Phần thứ ba: Hệ thống báo cáo tài chính

 1. Quy định chung
 2. Danh mục và biểu mẫu báo cáo tài chính

III. Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính

Phần thứ tư: Chế độ chứng từ kế toán

 1. Quy định chung
 2. Danh mục và biểu mẫu chứng từ kế toán

III. Nội dung và phương pháp ghi chép chứng từ kế tóan

Phần thứ năm: Chế độ sổ kế toán

 1. Quy định chung
 2. Các hình thức kế toán

III. Danh mục sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

 1. Nội dung và phương pháp ghi sổ kế toán

Phần thứ sáu: Sơ đồ kế toán

Mời bạn đón đọc.


Download Ebook Hệ Thống Kế Toán Việt Nam – Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Miễn Phí, Tải Sách Hệ Thống Kế Toán Việt Nam – Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa, Đọc Ebook Hệ Thống Kế Toán Việt Nam – Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Online, Ebook Hệ Thống Kế Toán Việt Nam – Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Cho Điện Thoại, Tải Ebook Hệ Thống Kế Toán Việt Nam – Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Hệ Thống Kế Toán Việt Nam – Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Cho Android - Iphone - IOS, Download Hệ Thống Kế Toán Việt Nam – Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Free Ebook, Xem Sách Hệ Thống Kế Toán Việt Nam – Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start