20363_p26783.jpg
20363_p26783.jpg

Hệ Thống Kế Toán Việt Nam – Chế Độ kế Toán Cơ Sở Ngoài Công Lập PRC/EPUB/PDF

Ebook Hệ Thống Kế Toán Việt Nam – Chế Độ kế Toán Cơ Sở Ngoài Công Lập đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Hệ Thống Kế Toán Việt Nam – Chế Độ kế Toán Cơ Sở Ngoài Công Lập với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Cùng với quá trình đổi mới sâu sắc hệ thống pháp luật về kinh tế trong quá trình phát triển kinh tế thị trường mở cửa và hội nhập, Hệ thống Kế toán Việt Nam đã không ngừng được hoàn thiện và phát triển, góp phần tích cực vào việc tăng cường và nâng cao chất lượng quản lý tài chính cơ sở ngoài công lập và tài chính quốc gia. Trong 6 năm qua, Bộ Tài Chính đã soạn thảo, ban hành 26 chuẩn mực kế toán và các Thông tư hướng dẫn, đáp ứng nhu cầu quản lý ngày càng cao của nền kinh tế nói chung cũng như tiến trình hội nhập quốc tế nói riêng. Các chuẩn mực kế toán đã tạo dựng khuôn khổ pháp lý cho việc xây dựng Chế độ kế toán và báo cáo tài chính. Chế độ kế toán cơ sở ngoài công lập ban hành lần này thay thế Chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị ngoài công lập  được ban hành theo Quyết định số 12/2001/QĐ-BTC ngày 13/03/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính, được thiết kế, xây dựng trên nguyên tắc thoả mãn và cập nhật các yêu cầu mới nhất của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam áp dụng cho cơ sở ngoài công lập, phù hợp với nguyên tắc và thông lệ có tính phổ biến về kế toán của các nước có nền kinh tế thị trường phát triển. Đồng thời, hệ thống kế toán cơ sở ngoài công lập được xây dựng cũng thích ứng, phù hợp với đặc điểm kinh tế, yêu cầu và trình độ quản lý kinh tế, tài chính của cơ sở ngoài công lập ở Việt Nam hiện nay và những năm sắp tới.

Chế độ kế toán ban hành lần này gồm 5 phần cơ bản:
– Phần thứ nhất: Quy định chung
– Phần thứ hai: Hệ thống tài khoản kế toán.
– Phần thứ ba: Hệ thống báo cáo tài chính.
– Phần thứ tư: Chế độ chứng từ kế toán.
– Phần thứ năm: Chế độ sổ kế toán.

Chế độ kế toán cơ sở ngoài công lập được ban hành đồng bộ cả chế độ chứng từ, sổ kế toán, tài khoản kế toán và báo cáo tài chính sẽ tạo điều kiện rất thuận lợi cho việc thực hiện. Chế độ kế toán cơ sở ngoài công lập mới ban hành đã được thiết kế với nhận thức mới về đối tượng sử dụng thông tin kế toán nên đã xây dựng theo phương châm dễ hiểu, dễ làm, minh bạch, công khai, dễ kiểm tra, dễ kiểm soát. Với cách bố trí, sắp xếp tài  khoản trên Bảng Cân đối kế toán, thông tin do kế toán cung cấp cho phép đánh giá thực trạng tài chính của cơ sở ở mọi thời điểm. Chi phí dịch vụ, thu nhập và kết quả hoạt động dịch vụ được xử lý theo cách nhìn và quan niệm của kinh tế thị trường. Chế độ kế toán cơ sở ngoài công lập mới cũng đã giải quýêt  nhiều hoạt động kinh tế, dịch vụ mới đã hoặc sẽ phát sinh như chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán các khoản đầu tư chứng khoán, cổ phiếu, đầu tư vào cơ sở liên kết, các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng,…


Download Ebook Hệ Thống Kế Toán Việt Nam – Chế Độ kế Toán Cơ Sở Ngoài Công Lập Miễn Phí, Tải Sách Hệ Thống Kế Toán Việt Nam – Chế Độ kế Toán Cơ Sở Ngoài Công Lập, Đọc Ebook Hệ Thống Kế Toán Việt Nam – Chế Độ kế Toán Cơ Sở Ngoài Công Lập Online, Ebook Hệ Thống Kế Toán Việt Nam – Chế Độ kế Toán Cơ Sở Ngoài Công Lập Cho Điện Thoại, Tải Ebook Hệ Thống Kế Toán Việt Nam – Chế Độ kế Toán Cơ Sở Ngoài Công Lập Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Hệ Thống Kế Toán Việt Nam – Chế Độ kế Toán Cơ Sở Ngoài Công Lập Cho Android - Iphone - IOS, Download Hệ Thống Kế Toán Việt Nam – Chế Độ kế Toán Cơ Sở Ngoài Công Lập Free Ebook, Xem Sách Hệ Thống Kế Toán Việt Nam – Chế Độ kế Toán Cơ Sở Ngoài Công Lập Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start