147720_p24250mbt.jpg
147720_p24250mbt.jpg

Hệ Thống Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp – Mục Lục Ngân Sách Mới PRC/EPUB/PDF

Ebook Hệ Thống Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp – Mục Lục Ngân Sách Mới đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Hệ Thống Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp – Mục Lục Ngân Sách Mới với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Hệ Thống Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Và Mục lục Ngân Sách Mới – Theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC Ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính:
Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định này, áp dụng cho:
– Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, gồm: Cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp, Văn phòng Quốc hội, Văn Phòng Chủ tịch nước, văn phòng Chính Phủ, Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân các cấp, Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, huyện, Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp có sử dụng kinh phí nhà nước, Đơn vị sự nghiệp được ngân sách nhà nước đảm bảo một phần hoặc toàn bộ kinh phí, Tổ chức quản lý tài sản quốc gia, Ban quản lý dự án đầu tư có nguồn kinh phí ngân sách nhà nước, các hội, Liên hiệp hội, Tổng hội, các tổ chức khác được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động.
– Đơn vị vũ trang nhân dân, kể cả Toà án quân sự và Viện kiểm sát quân sự
– Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, gồm: Đơn vị sự nghiệp tự cân đối thu chi, Các tổ chức phi chính phủ, Hội, Liên hiệp hội, Tổng hội tự cân đối thu chi, Tổ chức xã hội, Tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự thu, tự chi; Tổ chức khác không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

Mục lục:
Mục I: Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp
Mục II: Quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước
A. Quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước
B. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
Mục III: Chế độ khấu hao tài sản cố định
Mục IV: Các quy định về tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, tài chính
Mục V: Các quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng, kỹ luật, tiền lương trong các đơn vị hành chính sự nghiệp
A. Tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức
B. Chế độ tiền lương và phụ cấp
C. Chế độ chính sách mới về lương hưu, trợ cấp, phụ cấp
D. Xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

Mời bạn đón đọc.


Download Ebook Hệ Thống Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp – Mục Lục Ngân Sách Mới Miễn Phí, Tải Sách Hệ Thống Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp – Mục Lục Ngân Sách Mới, Đọc Ebook Hệ Thống Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp – Mục Lục Ngân Sách Mới Online, Ebook Hệ Thống Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp – Mục Lục Ngân Sách Mới Cho Điện Thoại, Tải Ebook Hệ Thống Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp – Mục Lục Ngân Sách Mới Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Hệ Thống Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp – Mục Lục Ngân Sách Mới Cho Android - Iphone - IOS, Download Hệ Thống Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp – Mục Lục Ngân Sách Mới Free Ebook, Xem Sách Hệ Thống Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp – Mục Lục Ngân Sách Mới Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start