146253_p25687mbt.jpg
146253_p25687mbt.jpg

Hệ Thống Kế Toán Doanh Nghiệp – Chuẩn Mực Kế Toán, Chuẩn Mực Kiểm Toán PRC/EPUB/PDF

Ebook Hệ Thống Kế Toán Doanh Nghiệp – Chuẩn Mực Kế Toán, Chuẩn Mực Kiểm Toán đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Hệ Thống Kế Toán Doanh Nghiệp – Chuẩn Mực Kế Toán, Chuẩn Mực Kiểm Toán với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Hệ Thống Kế Toán Doanh Nghiệp được biên soạn gồm những phần chính sau:
Phần 1: Hệ thống chuẩn mực kế toán , kiểm toán Việt Nam
A. Những quy định chung

+ Quyết Định số 38/2000/QĐ-BTC Ngày 14/03/2000 Của Bộ Tài Chính về việc ban hành và công bố áp dụng hệ thống chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.
+ Quyết Định số 489/QĐ-BTC Ngày 10/5/2000 của Bộ Tài Chính về việc  ban hành Quy trình xây dựng, ban hành và côn bố chuẩn mực kế toán,  chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.
+ Thông Tư số 122/204/TT-BTC Ngày 22/12/2004 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán và kiểm toán  đối với doanh nghiệp, ổ chức có vốn nứơc ngoài hoạt động tại Việt Nam.
+ Quyết Định số 121/2005/QĐ-NHNN Ngày 02/02/2005 của Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nứơc về việc ban hành Quy chế kiểm toán độc lập đối với các tổ chức tín dụng.

B. Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
+ Quyết Định số 120/QĐ-BTC Ngày 27/9/1999 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính về việc ban hành và công bố 4 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.
+ Quyết Định 219/QĐ-BTC Ngày 29/12/2000 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính về việc ban hành và công bố 6 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 2).
+ Quyết Định số 143/QĐ-BTC Ngày 21/12/2001của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính về việc ban hành và công bố 6 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 3).
+ Quyết Định số 28/2003/QĐ-BTC Ngày 14/3/2003 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính về việc ban hành và công bố 6 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 4).
+ Quyết Định số 195/2003/QĐ-BTC Ngày 28/11/2003 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính về việc ban hành và công bố 6 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 5).
+ Quyết Định số 03/2005/QĐ-BTC Ngày 28/01/2005 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính về việc ban hành và công bố 6 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 6).

C. Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam
+ Quyết Định số 149/2001/QĐ-BTC Ngày 31/12/2001 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính về việc ban hành và công bố 4 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 1).
+ Thông Tư số 89/2002/TT-BTC Ngày 9/10/2002 Bộ Trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn kế toán thực hiện 4 chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết Định số 149/2001/QĐ-BTC Ngày 31/12/2001 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính.

Phần 2: Hệ thống kế toán doanh nghiệp
+ Quyết Định số 1141 TC/QĐ-BTC Ngày 01/11/1995 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp.
+ Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán áp dụng cho các doanh nghiệp.
+ Hướng dẫn nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán.

Phần 3: Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
+ Quyết Định số 206/2003/QĐ-BTC Ngày 12/12/2003 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.
+ Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Phần 4: Chế độ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, thống kê
+ Nghị Định số185/2004/NĐ-CP Ngày 04/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.
+ Thông Tư số 120/2004/TT-BTC của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính hương dẫn thực hiện một số điều của Nghị Định số số 185/2004/NĐ-CP Ngày 04/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.
+ Nghị Định số 14/2005/NĐ-CP Ngày 04/02/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thống kê.

Phụ Lục
+ Luật Kế toán
+ Luật Thống kê

Mời bạn đón đọc.


Download Ebook Hệ Thống Kế Toán Doanh Nghiệp – Chuẩn Mực Kế Toán, Chuẩn Mực Kiểm Toán Miễn Phí, Tải Sách Hệ Thống Kế Toán Doanh Nghiệp – Chuẩn Mực Kế Toán, Chuẩn Mực Kiểm Toán, Đọc Ebook Hệ Thống Kế Toán Doanh Nghiệp – Chuẩn Mực Kế Toán, Chuẩn Mực Kiểm Toán Online, Ebook Hệ Thống Kế Toán Doanh Nghiệp – Chuẩn Mực Kế Toán, Chuẩn Mực Kiểm Toán Cho Điện Thoại, Tải Ebook Hệ Thống Kế Toán Doanh Nghiệp – Chuẩn Mực Kế Toán, Chuẩn Mực Kiểm Toán Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Hệ Thống Kế Toán Doanh Nghiệp – Chuẩn Mực Kế Toán, Chuẩn Mực Kiểm Toán Cho Android - Iphone - IOS, Download Hệ Thống Kế Toán Doanh Nghiệp – Chuẩn Mực Kế Toán, Chuẩn Mực Kiểm Toán Free Ebook, Xem Sách Hệ Thống Kế Toán Doanh Nghiệp – Chuẩn Mực Kế Toán, Chuẩn Mực Kiểm Toán Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start