24638_31096.jpg
24638_31096.jpg

Hệ Thống Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam – Hướng Dẫn Thực Hiện 26 Chuẩn Mực Kế Toán 2008 – 2009 PRC/EPUB/PDF

Ebook Hệ Thống Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam – Hướng Dẫn Thực Hiện 26 Chuẩn Mực Kế Toán 2008 – 2009 đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Hệ Thống Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam – Hướng Dẫn Thực Hiện 26 Chuẩn Mực Kế Toán 2008 – 2009 với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Kế toán là công việc cực kỳ quan trọng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Trong những năm qua, Quốc hội đã thông qua Luật kế toán và Bộ Tài chính đã ban hành nhiều văn bản để thống nhất quản lý và tạo khung pháp lý để các doanh nghiệp thực hiện. Ngày 20/3/2006, Bộ trưởng Bộ Tài Chính đã ban hành quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp trong cả nước thay thế quyết định số 1141 TC/QĐ/CĐKT. Đặc biệt, ngày 31/12/2007, Bộ Tài Chính đã ban hành thông tư số 161/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện (16) chuẩn mực kế toán theo các quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001, quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 và quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chế độ kế toán được ban hành đồng bộ gồm 5 phần cơ bản:

– Quy định chung

– Hệ thống tài khoản kế toán

– Hệ thống báo cáo tài chính

– Chế độ chứng từ kế toán

– Chế độ sổ kế toán

Cuốn sách “Hướng dẫn thực hiện 26 chuẩn mực kế toán” được biên soạn nhằm giúp các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý và những người cần tra cứu thuận tiện trong việc sử dụng. Chế độ kế toán mới phù hợp với thực tiễn sản xuất kinh doanh trong điều kiện hội nhập với nền kinh tế thị trường thế giới. Hệ thống kế toán mới dễ áp dụng, phản ánh minh bạch tình hình hoạt động của doanh nghiệp, dễ kiểm tra, kiểm soát. Nhiều loại nghiệp vụ kinh tế mới phát sinh đã được dự liệu để các doanh nghiệp dễ dàng hạch toán như: Đầu tư chứng khoán, cổ phiếu, đầu tư vào công ty liên kết, hợp nhất kinh doanh, mua bán doanh nghiệp…


Download Ebook Hệ Thống Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam – Hướng Dẫn Thực Hiện 26 Chuẩn Mực Kế Toán 2008 – 2009 Miễn Phí, Tải Sách Hệ Thống Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam – Hướng Dẫn Thực Hiện 26 Chuẩn Mực Kế Toán 2008 – 2009, Đọc Ebook Hệ Thống Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam – Hướng Dẫn Thực Hiện 26 Chuẩn Mực Kế Toán 2008 – 2009 Online, Ebook Hệ Thống Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam – Hướng Dẫn Thực Hiện 26 Chuẩn Mực Kế Toán 2008 – 2009 Cho Điện Thoại, Tải Ebook Hệ Thống Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam – Hướng Dẫn Thực Hiện 26 Chuẩn Mực Kế Toán 2008 – 2009 Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Hệ Thống Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam – Hướng Dẫn Thực Hiện 26 Chuẩn Mực Kế Toán 2008 – 2009 Cho Android - Iphone - IOS, Download Hệ Thống Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam – Hướng Dẫn Thực Hiện 26 Chuẩn Mực Kế Toán 2008 – 2009 Free Ebook, Xem Sách Hệ Thống Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam – Hướng Dẫn Thực Hiện 26 Chuẩn Mực Kế Toán 2008 – 2009 Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start