8725_p14838.jpg
8725_p14838.jpg
1

Hàn Phi Tử PRC/EPUB/PDF

Ebook Hàn Phi Tử đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Hàn Phi Tử với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

3

Đối với văn hóa thế giới Hàn Phi Tử là một tác phẩm hết sức độc đáo. Về mặt chính trị, nó là công trình quan trọng nhất của chính trị học Trung Hoa và một trong những tác phẩm đầu tiên của chính trị học thế giới. Về tư tưởng, nó xác lập trường phái Pháp gia, một trong bốn trường phái lớn nhất của tư tưởng Trung Quốc (Nho, Mặc, Lão, Pháp). Về văn học, nó là một công trình cực kỳ hấp dẫn. Trên cơ sở một cách trình bày khách quan, ta thấy toàn bộ xã hội cổ Trung Quốc sống lại với mọi quan hệ, vô số sự kiện. Và lạ hơn nữa, đọc cái công trình viết cách đây 2300 năm này ai cũng giật mình về tính thời sự của nó. Ta có cảm tưởng rằng tác giả là người hiện nay, nói bằng ngôn ngữ và cách lý luận hôm nay về các quan hệ giữa người với người ngày hôm nay, không chỉ ở Trung Hoa mà ở cả thế giới, trong đó có Việt Nam. Ta bắt buộc phải thừa nhận con người viết ra nó thực sự là một thiên tài toàn diện. Một đầu óc lỗi lạc nhất của Trung Hoa và của loài người, con người Trung Quốc đầu tiên dám nhìn thẳng vào sự thật với tất cả cái tàn nhẫn của nó để tìm cách đưa đến một cuộc sống yên ổn cho người dân thường trong khuôn khổ của thời đại quân chủ.
Hy vọng tác phẩm này tuy viết cách đây 2300 năm sẽ có ích cho công cuộc đổi mới mà dân tộc ta đang tiến hành.


Download Ebook Hàn Phi Tử Miễn Phí, Tải Sách Hàn Phi Tử, Đọc Ebook Hàn Phi Tử Online, Ebook Hàn Phi Tử Cho Điện Thoại, Tải Ebook Hàn Phi Tử Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Hàn Phi Tử Cho Android - Iphone - IOS, Download Hàn Phi Tử Free Ebook, Xem Sách Hàn Phi Tử Trực Tuyến Online...