Giáo Trình Kinh Tế Học Tiền Tệ Ngân Hàng PRC/EPUB/PDF

Ebook Giáo Trình Kinh Tế Học Tiền Tệ Ngân Hàng đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Giáo Trình Kinh Tế Học Tiền Tệ Ngân Hàng với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Giáo Trình Kinh Tế Học Tiền Tệ Ngân Hàng

Giáo Trình Kinh Tế Học Tiền Tệ Ngân Hàng

Trong chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Tài chính Ngân Hàng của Trường đại học kinh tế – Đại học quốc gia Hà Nội,
môn Kinh tế tiền tệ ngân hàng thuộc môn học bắt buộc. Đây là môn học được giảng dạy cho sinh viên ở giai đoạn chuyên ngành,
tức là khi sinh viên đã học xong khối kiến thức chung, cơ bản, trong đó có môn Kinh tế học với hai phần Kinh tế học vi mô
và Kinh tế học vĩ mô.

Kinh tế Tiền tệ Ngân hàng là môn học nghiên cứu sự vận động của hệ thống tài chính nói chung, sự vận động của hệ thống ngân
hàng nói riêng để tìm ra những căn cứ cho việc hoạch định các chính sách tiền tệ và tài khóa của chính phủ trong nền kinh
tế. Thực chất đây là sự cụ thể hóa môn Kinh tế học vĩ mô trong một lĩnh vực cụ thể, quan trọng của nền kinh tế là lĩnh vực
tiền tệ, ngân hàng.

Các vấn đề cụ thể được để cập đến trong môn học gồm:

Tiền tệ trong nền kinh tế và mối liên hệ quan giữa sự vận động của tiền với các hiện tượng kinh tế (lạm phát, chu kỳ kinh
doanh, thâm hụt ngân sách..).

Lãi suất là một biến số quan trọng có ảnh hưởng lớn tới tình trạng chung của nền kinh tế.

Hệ thống ngân hàng bao gồm ngân hàng thương mại với tư cách là trung gian tài chính lớn nhất và ngân hàng trung ương là
cơ quan quản lý điều hành chính sách tiền tệ.

Thị trương tài chính bao gồm các thành phần như thị trường trái phiếu, thị trường cổ phiếu.

Mối quan hệ giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài chính trong điều hành kinh tế vĩ mô của Nhà nước.

 


Download Ebook Giáo Trình Kinh Tế Học Tiền Tệ Ngân Hàng Miễn Phí, Tải Sách Giáo Trình Kinh Tế Học Tiền Tệ Ngân Hàng, Đọc Ebook Giáo Trình Kinh Tế Học Tiền Tệ Ngân Hàng Online, Ebook Giáo Trình Kinh Tế Học Tiền Tệ Ngân Hàng Cho Điện Thoại, Tải Ebook Giáo Trình Kinh Tế Học Tiền Tệ Ngân Hàng Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Giáo Trình Kinh Tế Học Tiền Tệ Ngân Hàng Cho Android - Iphone - IOS, Download Giáo Trình Kinh Tế Học Tiền Tệ Ngân Hàng Free Ebook, Xem Sách Giáo Trình Kinh Tế Học Tiền Tệ Ngân Hàng Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start