Ebook Thủy Động Lực Học

Thủy Động Lực Học
Thủy Động Lực Học
Trong những thập kỷ gần đây, thủy động lực học phát triển cực kỳ mãnh liệt. Nhưng sự phát triển của nó hướng đáng kể vào các ngành ứng dụng, và cả theo hướng làm phức tạp cho các bài toán đã được phép tính lý thuyết chấp nhận. Thuộc về các bài toán này, đặc biệt có thể nêu bài toán đa dạng về các tính không ổn định và những phát triển của nó, kể cả trong chế độ phi tuyến.
Nội dung cuốn sách gồm 16 chương:

Chương I: Chất lỏng lý tưởng
Chương II: Chất lỏng nhớt
Chương III: Tính chảy rối
Chương IV: Lớp biên
Chương V: Sự dẫn nhiệt trong chất lỏng
Chương VI: Sự khuếch Tán
Chương VII: Hiện tượng mặt ngoài
Chương VIII: Âm Chương IX: Sóng va chạm
Chương X: Chuyển động một chiều của khí nén được
Chương XI: Sự giao nhau của các mặt gián đoạn
Chương XII: Dòng chảy phẳng của khí nén được
Chương XIII: Dòng bao quanh các vật hữu hạn
Chương XIV: Thủy động lực học về sự cháy
Chương XV: Thủy động lực học tương đối tính
Chương XVI: Thủy động lực học chất lỏng siêu chảy


1
Ebook Ebook Thủy Động Lực Học đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Ebook Thủy Động Lực Học với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.


Link Sách #1


Link Sách #2


Link Sách #3Đăng Ký Thành Viên Và Nhận Ebook Qua Email


3

Trả lời