Ebook Gia Công Cắt Gọt Trên Máy Công Cụ

Gia Công Cắt Gọt Trên Máy Công Cụ
Gia Công Cắt Gọt Trên Máy Công Cụ là quyển sách được biên soạn nhằm cung cấp kiến thức về nguyên lý cắt gọt, các vật liệu mới, cũng như nguyên lý hoạt động, cấu tạo của các loại máy cắt kim loại từ cổ điển đến hiện đại đang được dùng ở Việt Nam.
Với sự phát triển của nhà khoa học và công nghệ, những quá trình gia công vật liệu tiên tiến đã được sử dụng.Tuy nhiên cho đến nay, gia công cắt gọt vật liệu mà chủ yêu là kim loại vẫn chiếm tỉ lệ cao trong qua trình sản suất từ nguyên liệu đến sản phẩm.
Việc nâng cao mức độ cơ khí hoa và tự động hóa là phương hướng chủ yếu trong ngành chế tạo máy hiện nay ở nước ta. Để giúp sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo có thêm tài liệu học tập và tham khảo khi các trường đại học đang chuyển từ đào tạo niên chế sang tín chỉ.
Sách gồm 9 chương:

Chương 1: Những khái niệm cơ bản
Chương 2: Cơ sở vật lý và cơ học của quá trình cắt gọt
Chương 3: Nguyên lý cấu tạo máy công cụ
Chương 4: Gia công trên máy tiện
Chương 5: Gia công trên máy khoan –doa
Chương 6: Gia công trên máy phay
Chương 7: Gia công trên máy chuyển động thằng
Chương 8: Gia công bằng cào xước trên máy mài
Chương 9: Gia công bánh răng


1
Ebook Ebook Gia Công Cắt Gọt Trên Máy Công Cụ đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Ebook Gia Công Cắt Gọt Trên Máy Công Cụ với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.


Link Sách #1


Link Sách #2


Link Sách #3Đăng Ký Thành Viên Và Nhận Ebook Qua Email


3

Trả lời