duc-phat-day-phap-thay-tanh-mua-sach-hay-207x300.jpg
duc-phat-day-phap-thay-tanh-mua-sach-hay-207×300.jpg
1

ĐỨC PHẬT DẠY PHÁP THẤY TÁNH PRC/EPUB/PDF

Ebook ĐỨC PHẬT DẠY PHÁP THẤY TÁNH đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua ĐỨC PHẬT DẠY PHÁP THẤY TÁNH với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

3

ĐỨC PHẬT DẠY PHÁP THẤY TÁNH

Tại sao nói rằng Đức Phật đã dạy pháp Thấy Tánh? Đơn giản, đọc lại kinh Pali, có thể thấy rằng tới 90% kinh là dạy về thấy, nghe, hay, biết… dạy về sắc, thọ, tưởng, hành, thức… dạy thấy tâm nơi không một pháp nào dính vào, nhìn thấy tâm nơi chỗ rỗng rang, nhìn thấy tâm nơi khởi lên và biến diệt, nhìn thấy tâm vô tác, vô tướng… Ngắn gọn, đây là dạy Thấy Tánh.

Đúng là Đức Phật có dạy ngồi thở, có dạy về một số pháp xử thế trong xã hội. Nhưng phần lớn, hầu hết, Đức Phật nói về bản tánh các pháp là vô thường, là bất như ý, là không tự ngã, là rỗng rang, là chiếu sáng của tâm, là hư ảo của sắc, thọ, tưởng, hành, thức, và tương tự. Thấy được tánh các pháp như thế, là giải thoát.

Thiền Tông chỉ dạy pháp Thấy Tánh. Dạy ngồi, dạy hít thở chỉ là phụ.  Khi đã Thấy Tánh rồi, đã thấy là rỗng rang vô ngã, đã thấy muôn pháp tương tức nhân duyên, tức nhiên là trong tâm sẵn đủ Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo. Lúc đó, cần ngồi làm chi, không cần tu một pháp nào hết nhưng muôn pháp sẽ trọn đủ. Bởi vì, tất cả các pháp sẽ hoàn tất ngay trong một niệm. Khi nhìn thấy vừa khởi niệm (bất kể là niệm tham sân si hay không, bất kể niệm lành hay dữ), người tu thấy ngay bản tánh của niệm là rỗng rang, là vô tự tánh, tức khắc niệm này sẽ biến vào cõi lặng lẽ của tâm – trong mỗi niệm dưới mắt người thấy tánh, niệm này tức khắc trải qua sanh lão bệnh tử để trở về biển tâm vốn rỗng rang, vô tướng, vô tác … Cho nên, gọi rằng không cần tu. Và thấy nghe hay biết như trong pháp Như, trước mắt thấy tự tâm là gương sáng rỗng rang bất động, bất kể khi cảnh mưa gió bão tuyết hiện ra trước gương tâm nhưng tính rỗng sáng vẫn bất động, vẫn lặng lẽ. Tuy rằng tu pháp như như bất động, nhưng vẫn viết sách, vẫn làm thơ, vẫn vào đời thuận theo cơ duyên hoằng pháp…
*

*

. ĐỨC PHẬT DẠY PHÁP THẤY TÁNH Web Tải Sách Miễn Phí


Download Ebook ĐỨC PHẬT DẠY PHÁP THẤY TÁNH Miễn Phí, Tải Sách ĐỨC PHẬT DẠY PHÁP THẤY TÁNH, Đọc Ebook ĐỨC PHẬT DẠY PHÁP THẤY TÁNH Online, Ebook ĐỨC PHẬT DẠY PHÁP THẤY TÁNH Cho Điện Thoại, Tải Ebook ĐỨC PHẬT DẠY PHÁP THẤY TÁNH Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook ĐỨC PHẬT DẠY PHÁP THẤY TÁNH Cho Android - Iphone - IOS, Download ĐỨC PHẬT DẠY PHÁP THẤY TÁNH Free Ebook, Xem Sách ĐỨC PHẬT DẠY PHÁP THẤY TÁNH Trực Tuyến Online...