Động Vật Chí Việt Nam (Tập 6): Họ Ruồi Nhà, Họ Nhặng PRC/EPUB/PDF

Ebook Động Vật Chí Việt Nam (Tập 6): Họ Ruồi Nhà, Họ Nhặng đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Động Vật Chí Việt Nam (Tập 6): Họ Ruồi Nhà, Họ Nhặng với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Động Vật Chí Việt Nam (Tập 6): Họ Ruồi Nhà, Họ Nhặng
Động Vật Chí Việt Nam (Tập 6): Họ Ruồi Nhà, Họ Nhặng là những tài liệu cơ bản về khu hệ động thực vật, nguồn lợi sinh vật của mỗi nước, được coi như tài liệu chính để sử dụng vào nghiên cứu, giảng dạy, khai thác và bảo vệ nguồn lợi sinh vật, tính đa dạng sinh học của nước đó.
Một số kết quả điều tra khảo sát đã được công bố trong nước ta và nước ngoài từ thời kỳ trước Cách mạng tháng 8/1945 đến nay. Tuy nhiên hiện tại, các tài liệu công bố còn mang tính chất riêng lẻ của từng tác giả về từng nhóm thực vật, động vật, chưa được ý kiến thẩm định chính thức của giới khoa học về nội dung cũng như sự thống nhất về quy phạm soạn thảo.
Để thực hiện yêu cầu trên,Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia đã xây dựng đề án soạn thảo Động vật chí, Thực vật chí Việt Nam, được đông đảo cán bộ khoa học các ngành trong nước hưởng ứng, tích cực tham gia.Các kết quả sẽ được lần lượt công bố theo từng tập “Động vật chí, Thực vật chí Việt Nam”. Việc hoàn thành và xuất bản các tập sách này đã thể hiện một bước phát triển của ngành sinh học cũng như khoa học công nghệ nước ta.


Download Ebook Động Vật Chí Việt Nam (Tập 6): Họ Ruồi Nhà, Họ Nhặng Miễn Phí, Tải Sách Động Vật Chí Việt Nam (Tập 6): Họ Ruồi Nhà, Họ Nhặng, Đọc Ebook Động Vật Chí Việt Nam (Tập 6): Họ Ruồi Nhà, Họ Nhặng Online, Ebook Động Vật Chí Việt Nam (Tập 6): Họ Ruồi Nhà, Họ Nhặng Cho Điện Thoại, Tải Ebook Động Vật Chí Việt Nam (Tập 6): Họ Ruồi Nhà, Họ Nhặng Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Động Vật Chí Việt Nam (Tập 6): Họ Ruồi Nhà, Họ Nhặng Cho Android - Iphone - IOS, Download Động Vật Chí Việt Nam (Tập 6): Họ Ruồi Nhà, Họ Nhặng Free Ebook, Xem Sách Động Vật Chí Việt Nam (Tập 6): Họ Ruồi Nhà, Họ Nhặng Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start