Điều Lệ Đảng – Quy Định Về Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên PRC/EPUB/PDF

Ebook Điều Lệ Đảng – Quy Định Về Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Điều Lệ Đảng – Quy Định Về Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.




Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Điều Lệ Đảng – Quy Định Về Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên

Điều Lệ Đảng – Quy Định Về Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:

Phần thứ nhất: Văn kiện, nghị quyết của Đại hội Đảng khóa XII

Phần thứ hai: Điều lệ Đảng và quy định, quyết định hướng dẫn thi hành

Phần thứ ba: Các quy định mới về nghiệp vụ công tác Đảng (Hướng dẫn tổ chức hoạt động trong Đảng, Công tác văn thư lưu trữ,
khen thưởng, xử lý đơn thư tiếp đảng viên, kiểm điểm, giám sát trong đảng và xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm)


Download Ebook Điều Lệ Đảng – Quy Định Về Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên Miễn Phí, Tải Sách Điều Lệ Đảng – Quy Định Về Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên, Đọc Ebook Điều Lệ Đảng – Quy Định Về Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên Online, Ebook Điều Lệ Đảng – Quy Định Về Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên Cho Điện Thoại, Tải Ebook Điều Lệ Đảng – Quy Định Về Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Điều Lệ Đảng – Quy Định Về Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên Cho Android - Iphone - IOS, Download Điều Lệ Đảng – Quy Định Về Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên Free Ebook, Xem Sách Điều Lệ Đảng – Quy Định Về Xử Lý Kỷ Luật Đảng Viên Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start