17742_p24150.jpg
17742_p24150.jpg

Điều Chỉnh Chính Sách Thuế Và Trợ Cấp Sau Khi Gia Nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới PRC/EPUB/PDF

Ebook Điều Chỉnh Chính Sách Thuế Và Trợ Cấp Sau Khi Gia Nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Điều Chỉnh Chính Sách Thuế Và Trợ Cấp Sau Khi Gia Nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Công cuộc đổi mới kinh tế của Việt Nam đã mang lại nhiều thành tựu kinh tế – xã hội đáng ghi nhận. Việt Nam là một trong số ít nước chuyển đổi đạt được mức tăng trưởng kinh tế tương đối cao và liên tục trong thời gian dài, thực hiện khả năng thành công ổn định kinh tế vĩ mô… nhất là trong việc kiềm chế lạm phát, duy trì ở mức độ vừa phải thâm hụt ngân sách nhà nứơc và nợ nước ngoài. Ngoài ra, Việt Nam cũng đạt được nhiều thành tựu trong công cuộc xoá đói, giảm nghèo và phát triển con người.

Những thành tựu kể trên chủ yếu là kết quả của những cải cách định hướng thị trường cũng như việc thực hiện chính sách mở cửa thương mại và đầu tư. Tuy nhiên, chính sách thuế và trợ cấp cũng có những đóng góp quan trọng cho những thành tụư kinh tế – xã hội trên đây.

Mục tiêu của cuốn sách này là đưa ra một hệ thống lý luận về tính cần thiết phải điều chỉnh chính sách thuế, trợ cấp và kinh nghiệm quốc tế trong việc điều chỉnh các chính sách này sau khi gia nhập WTO. Trên cơ sở đó, cuốn sách đề xuất một hệ thống quan điểm, giải pháp chính sách để Việt Nam có thể nắm bắt hữu hiệu những cơ hội mà quy chế thành viên WTO cuốn sách đề xuất một hệ thống quan điểm, giải pháp chính sách để Việt Nam có thể nắm bắt hữu hiệu những cơ hội mà quy chế thành viên WTO tạo ra, đồng thời giảm thiểu những tác động tiêu cực từ thực hiện các cam kết gia nhập tổ chức này. Cơ sở xuyên suốt cho việc điều chỉnh chính sách thuế và trợ cấp sau khi gia nhập WTO trong cuốn sách này là: hệ thống các nguyên tắc và quy định của WTO; các lý luận kinh tế và kinh nghiệm quốc tế về can thiệp nhà nước nhằm bảo hộ và nâng cao năng lực của các ngành hàng, thúc đẩy thương mại, đầu tư và tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh gia nhập WTO; các quan điểm quản lý nhà nước, kể cả quan điểm kinh tế chính trị về can thiệp nhằm đạt hiệu quả, công bằng xã hội và ổn định kinh tế – xã hội.

Để thống nhất quan điểm điều chỉnh chính sách, trong đó có cách thức, phạm vi và phương hướng điều chỉnh. Chương 1 của cuốn sách đưa ra khung khổ lý luận về tính cần thiết hay các nhân tố buộc các thành viên WTO phải điều chỉnh chính sách thuế và trợ cấp sau khi gia nhập tổ chức này trên các quan điểm quản lý nhà nước về kinh tế là hiệu quả, công bằng và ổn định kinh tế, xã hội và chính trị.

Chương 2 đưa ra một số kinh nghiệ quốc tế, đặc biệt là của các nước đang phát triển và chuyển đổi trong điều chỉnh chính sách thuế, thuế quan và trợ cấp để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế của mình.

Chương 3 đánh giá thành tựu, hạn chế trong điều chỉnh chính sách thuế, trợ cấp của Việt Nam trước khi gia nhập WTO. Đồng thời, phân tích thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và chính sách thuế và trợ cấp nói riêng trong bối cảnh tự do hoá thương mại.

Trên cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế, thực trạng điều chỉnh chính sách thuế và trợ cấp ở Việt Nam. Chương 4 đưa ra hệ thống các quan điểm, nguyên tắc, phương hướng chủ đạo thực hiện và các khuyến nghị chính sách chủ chốt để điều chỉnh chính sách thuế và trợ cấp Việt Nam trong thời gian tới.

Mục Lục:
Lời nhà xuất bản
Lời giới thiệu
Chương 1: Sự cần thiết phải điều chỉnh chính sách thuế và trợ cấp sau khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới
Chương 2: Kinh nghiệm quốc tế trong điều chỉnh chính sách thuế và trợ cấp sau khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới
Chương 3: Quá trình điều chỉnh chính sách thuế, trợ cấp ở Việt Nam và những thách thức sau khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới
Chương 4: Một số phương hướng và giải pháp điều chỉnh chính sách thuế và trợ cấp của Việt Nam trong bối cảnh mới.

Mời bạn đón đọc.


Download Ebook Điều Chỉnh Chính Sách Thuế Và Trợ Cấp Sau Khi Gia Nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới Miễn Phí, Tải Sách Điều Chỉnh Chính Sách Thuế Và Trợ Cấp Sau Khi Gia Nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới, Đọc Ebook Điều Chỉnh Chính Sách Thuế Và Trợ Cấp Sau Khi Gia Nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới Online, Ebook Điều Chỉnh Chính Sách Thuế Và Trợ Cấp Sau Khi Gia Nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới Cho Điện Thoại, Tải Ebook Điều Chỉnh Chính Sách Thuế Và Trợ Cấp Sau Khi Gia Nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Điều Chỉnh Chính Sách Thuế Và Trợ Cấp Sau Khi Gia Nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới Cho Android - Iphone - IOS, Download Điều Chỉnh Chính Sách Thuế Và Trợ Cấp Sau Khi Gia Nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới Free Ebook, Xem Sách Điều Chỉnh Chính Sách Thuế Và Trợ Cấp Sau Khi Gia Nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start