Dấu Ấn Lịch Sử Cuộc Tổng Tiến Công Và Nổi Dậy Xuân Mậu Thân 1968 PRC/EPUB/PDF

Ebook Dấu Ấn Lịch Sử Cuộc Tổng Tiến Công Và Nổi Dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Dấu Ấn Lịch Sử Cuộc Tổng Tiến Công Và Nổi Dậy Xuân Mậu Thân 1968 với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Dấu Ấn Lịch Sử Cuộc Tổng Tiến Công Và Nổi Dậy Xuân Mậu Thân 1968

Dấu Ấn Lịch Sử Cuộc Tổng Tiến Công Và Nổi Dậy Xuân Mậu Thân 1968

Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 mãi mãi khắc sâu vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một mốc
son chói lọi, để lại cho chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm quý báu về nghệ thuật quân sự… Nhân Kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng
tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Nhà xuất bản Lao động phát hành cuốn sách “Dấu ấn lịch sử cuộc Tổng tiến công và
nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968”.

Nội dung cuốn sách “Dấu ấn lịch sử cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968” khẳng định vai trò to lớn của cuộc
Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc ta; Tri ân các liệt
sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc; Ca ngợi truyền thống đấu tranh anh dũng, ý chí kiên cường, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ vững
chắc độc lập, thống nhất đất nước của nhân dân ta.

Cuốn sách được chia làm năm phần:

Phần I: Một số hình ảnh tại Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh trong trận đánh vào sân bay Biên Hòa năm 1968.

Phần II: Dấu ấn lịch sử cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968:

Phần III: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968- Thắng lợi của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam

Phần IV: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968- Bài học và ý nghĩa lịch sử đối với sự nghiệp xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay

Phần V: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 qua đánh giá của nước ngoài


Download Ebook Dấu Ấn Lịch Sử Cuộc Tổng Tiến Công Và Nổi Dậy Xuân Mậu Thân 1968 Miễn Phí, Tải Sách Dấu Ấn Lịch Sử Cuộc Tổng Tiến Công Và Nổi Dậy Xuân Mậu Thân 1968, Đọc Ebook Dấu Ấn Lịch Sử Cuộc Tổng Tiến Công Và Nổi Dậy Xuân Mậu Thân 1968 Online, Ebook Dấu Ấn Lịch Sử Cuộc Tổng Tiến Công Và Nổi Dậy Xuân Mậu Thân 1968 Cho Điện Thoại, Tải Ebook Dấu Ấn Lịch Sử Cuộc Tổng Tiến Công Và Nổi Dậy Xuân Mậu Thân 1968 Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Dấu Ấn Lịch Sử Cuộc Tổng Tiến Công Và Nổi Dậy Xuân Mậu Thân 1968 Cho Android - Iphone - IOS, Download Dấu Ấn Lịch Sử Cuộc Tổng Tiến Công Và Nổi Dậy Xuân Mậu Thân 1968 Free Ebook, Xem Sách Dấu Ấn Lịch Sử Cuộc Tổng Tiến Công Và Nổi Dậy Xuân Mậu Thân 1968 Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start