Đạo Phật Pháp Môn Và Đạo Phật Nguyên Chất PRC/EPUB/PDF

Ebook Đạo Phật Pháp Môn Và Đạo Phật Nguyên Chất đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Đạo Phật Pháp Môn Và Đạo Phật Nguyên Chất với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Đạo Phật Pháp Môn Và Đạo Phật Nguyên Chất

Đạo Phật Pháp môn hay đạo Phật Tổ sư do các vị Tổ sư sáng lập, dựa vào vài bài kinh pháp môn căn bản, nhấn vậy vai trò dẫn dăt của tổ sư. Do vậy, đạo Phật Tổ sư không giúp người hành trì có được kiến thức nền tảng và hệ thống về nền minh triết và đạo đức của đức Phật.

Đạo Phật nguyên chất giới thiệu đạo Phật bao quát, gần gũi nhất với hình thái minh triết và đạo đức và đức Phật đã truyền bá trong đời ngài, bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, nhận thức luận, đạo đức quan, xã hội quan, tụ tập quan và giải thoát quan. Trải nghiệm đạo Phật nguyên chất giúp người tu học năng động trong nhập thế và phụng sự nhân sinh.

Không có Tổ sư nào ngang bằng với Phật. Trí tuệ của đức Phật như mặt trời, đang khi trí tuệ của các Tổ sư chỉ như sao bắc đẩu. Pháp môn quan trọng nhất của đức Phật là Tứ thánh đế, siêu việt hơn các pháp môn trong lịch sử 2600 của đạo Phật. Vì Thiền tông, Tinh độ tông và Mật tông và các pháp môn khác chỉ là chánh niệm và chánh Định, hai trong tám phần của Bát chánh đạo. Do đó, dù tu theo pháp môn nào, muốn toàn diện, người tu học Phật phải tinh tấn tu tập thành tựu ba trụ cột của đạo Phật là đạo đức, thiền định và trí tuệ.


Download Ebook Đạo Phật Pháp Môn Và Đạo Phật Nguyên Chất Miễn Phí, Tải Sách Đạo Phật Pháp Môn Và Đạo Phật Nguyên Chất, Đọc Ebook Đạo Phật Pháp Môn Và Đạo Phật Nguyên Chất Online, Ebook Đạo Phật Pháp Môn Và Đạo Phật Nguyên Chất Cho Điện Thoại, Tải Ebook Đạo Phật Pháp Môn Và Đạo Phật Nguyên Chất Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Đạo Phật Pháp Môn Và Đạo Phật Nguyên Chất Cho Android - Iphone - IOS, Download Đạo Phật Pháp Môn Và Đạo Phật Nguyên Chất Free Ebook, Xem Sách Đạo Phật Pháp Môn Và Đạo Phật Nguyên Chất Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start