img540_4
img540_4
1

Thế Cục Quỷ Cốc Tử Tập 5 PRC/EPUB/PDF

Ebook Thế Cục Quỷ Cốc Tử Tập 5 đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Thế Cục Quỷ Cốc Tử Tập 5 với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Nội Dung Ebook

3

Quỷ Cốc Tử vốn là thế ngoại cao nhân, không màng thế sự.

Xót thương trăm họ lầm than bởi binh hỏa phân tranh, nên quyết định tạm gác tu tiên, thao túng ván cờ thiên hạ.

Rèn luyện tứ đại đệ tử Tôn Tẫn, Bàng Quyên, Trương Nghi, Tô Tần thành những quân cờ chủ chốt, kết cục của ván cờ chính là sự thái bình của thiên hạ. Song phàm là con người ai cũng có hỉ, nộ, ái, ố, ai cũng có tư tình tư lợi, không phải những quân cờ vô tri mặc người điều khiển. Bốn đại đệ tử có tính cách khác biệt, nhân phẩm có cao thấp, có lý tưởng xa gần, sau khi hạ sơn, lập tức mỗi người một hướng.

Bốn quân cờ do Quỷ Cốc Tử tung ra, liệu có vuột khỏi tay ông mà khiến thiên hạ loạn càng thêm loạn?

Thế cục quỷ cốc tử không chỉ là một pho lịch sử bi tráng mà còn là một bộ toàn thư sống động về mưu lược, mở ra cảnh giới tối cực của trí tuệ và âm mưu, chính nghĩa và nham hiểm…


Download Ebook Thế Cục Quỷ Cốc Tử Tập 5 Miễn Phí, Tải Sách Thế Cục Quỷ Cốc Tử Tập 5, Đọc Ebook Thế Cục Quỷ Cốc Tử Tập 5 Online, Ebook Thế Cục Quỷ Cốc Tử Tập 5 Cho Điện Thoại, Tải Ebook Thế Cục Quỷ Cốc Tử Tập 5 Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Thế Cục Quỷ Cốc Tử Tập 5 Cho Android - Iphone - IOS, Download Thế Cục Quỷ Cốc Tử Tập 5 Free Ebook, Xem Sách Thế Cục Quỷ Cốc Tử Tập 5 Trực Tuyến Online...