Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Giảm Nghèo Bền Vững PRC/EPUB/PDF

Ebook Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Giảm Nghèo Bền Vững đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Giảm Nghèo Bền Vững với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Giảm Nghèo Bền Vững
Giới thiệu sách: CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG VÀ CÁC CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ
Lời giới thiệu:
Trong cuốn sách này đã cập nhật các Thông tư và Nghị định mới như:
– Nghị định số 71/NQ-CP ngày 31-5-2018 về chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều;
– Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6-3-2018 về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;
– Thông tư số 105/2017/TT-BTC ngày 5-10-2017 hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020;
– Thông tư số 02/2017/TT-UBDT ngày 22-5-2017 hướng dẫn thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020;
– Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT ngày 09-10-2017 hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 -2020;
– Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15-02-2017 quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;
– Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28-11-2017 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025″…
Để giúp cho các cơ quan, đơn vị kịp thời nắm bắt các chính sách pháp luật về những vấn đề liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chính sách đặc thù của vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Nhà sách Nam Việt xin trân trọng giới thiệu cuốn sách: “CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG VÀ CÁC CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ”.

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
Cuốn sách gồm 6 phần sau:
Phần I. CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG VÀ CƠ CHẾ ĐẶC THÙ
Phần II. QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN NGHÈO TIẾP CẬN ĐA CHIỀU VÀ QUY TRÌNH RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO Ở CẤP CƠ SỞ
Phần III. QUY TRÌNH KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG;
Phần IV. NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ KINH PHÍ SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG;
Phần V. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN NGƯỜI UY TÍNH VÀ CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ, MIỀN NÚI;
Phần VI. HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ, MIỀN NÚI.
 


Download Ebook Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Giảm Nghèo Bền Vững Miễn Phí, Tải Sách Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Giảm Nghèo Bền Vững, Đọc Ebook Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Giảm Nghèo Bền Vững Online, Ebook Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Giảm Nghèo Bền Vững Cho Điện Thoại, Tải Ebook Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Giảm Nghèo Bền Vững Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Giảm Nghèo Bền Vững Cho Android - Iphone - IOS, Download Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Giảm Nghèo Bền Vững Free Ebook, Xem Sách Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Giảm Nghèo Bền Vững Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start