18616_p25032.jpg
1

Chứng Khoán Đầu Tư Và Quản Lý PRC/EPUB/PDF

Ebook Chứng Khoán Đầu Tư Và Quản Lý đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Chứng Khoán Đầu Tư Và Quản Lý với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

3

Tiêu điểm của quyển sách này là những hướng dẫn đầu tư, chủ yếu là đầu tư vào thị trường chứng khoán, trình bày từ khái quát đến chi tiết giúp cho những người mới đầu tư vào thị trường này có thể hiểu được những nét cơ bản cần thiết để tiến hành đầu tư.
Nếu lúc này bạn đang có dự định tham gia vào thị trường cổ phiếu, qua người môi giới, bạn sẽ mua cổ phiếu của một công ty nào đó, và như vậy, bạn sẽ trở thành cổ đông của doanh nghiệp, dù bạn mua cổ phiếu nhiều hay ít. Là cổ đông, bạn có quyền tham gia bầu chọn ban giám đốc công ty trong cuộc họp các cổ đông hàng năm, và có quyền phát biểu về các vấn đề khác liên quan đến việc làm ăn và phát triển công ty. Nhưng để có thể trở thành một cổ đông thật sự, trước tiên bạn cần hiểu biết về quản lý tài chính của doanh nghiệp, bạn cần hiểu về những kỹ thuật quản lý tài chính, mà cụ thể là tập trung vào hiệu quả sử dụng vốn. Vấn đề này bao gồm cấu tạo vốn của doanh nghiệp và cách thức đầu tư vốn vào các tài sản của công ty.

Hiệu quả kinh doanh của một công ty thực hiện những hoạt động này được phản ánh trong bảng tính toán lỗ và lãi, và cuối cùng trong giá trị mà công ty đó mang lại. Bởi vậy phần đầu của quyển sách này nói về quản lý tài chính của một doanh nghiệp, được ví như dòng máu. Lưu thông trong cơ thể chúng ta, nó hết sức quan trọng, và từ đó nó dẫn bạn, dần dần tìm hiểu chi tiết hơn về thị trường chứng khoán trong các phần tiếp theo.
Quyển sách cung cấp cho bạn khá đầy đủ về nội dung hoạt động của thị trường chứng khoán, vì ngoài thị trường cổ phiếu, còn đề cập đến hoạt động của các công ty tín thác đầu tư, công ty đầu tư tín thác khác đơn vị hay còn gọi là công ty đầu tư hỗ huệ….. là những hình thức đầu tư mà hiện nay ở Việt Nam chúng ta chưa có, nhưng chắc chắn sẽ có trong tương lai.


Download Ebook Chứng Khoán Đầu Tư Và Quản Lý Miễn Phí, Tải Sách Chứng Khoán Đầu Tư Và Quản Lý, Đọc Ebook Chứng Khoán Đầu Tư Và Quản Lý Online, Ebook Chứng Khoán Đầu Tư Và Quản Lý Cho Điện Thoại, Tải Ebook Chứng Khoán Đầu Tư Và Quản Lý Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Chứng Khoán Đầu Tư Và Quản Lý Cho Android - Iphone - IOS, Download Chứng Khoán Đầu Tư Và Quản Lý Free Ebook, Xem Sách Chứng Khoán Đầu Tư Và Quản Lý Trực Tuyến Online...