Chính Sách Thuế Và Các Văn Bản Mới Hướng Dẫn Áp Dụng PRC/EPUB/PDF

Ebook Chính Sách Thuế Và Các Văn Bản Mới Hướng Dẫn Áp Dụng đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Chính Sách Thuế Và Các Văn Bản Mới Hướng Dẫn Áp Dụng với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Chính Sách Thuế Và Các Văn Bản Mới Hướng Dẫn Áp Dụng
Chính Sách Thuế Và Các Văn Bản Mới Hướng Dẫn Áp Dụng
Trong những năm qua, cùng với việc hội nhập quốc tế và khu vực, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, nhiều chính sách thuế của Việt Nam đã được sửa đổi, hoàn thiện, như: Thông tư 93/2017/TT-BTC ngày 19-9-2017 Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31-12-2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25-8-2014) và bãi bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06-11-2013 của Bộ Tài chính, Thông tư 79/2017/TT-BTC ngày 01-8-2017 Sửa đổi, bổ sung tiết b1 điểm b Khoản 4 Điều 48 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế, Thông tư 89/2017/TT-BTC ngày 23-8-2017 Hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03-4-2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao….
Để quý doanh nghiệp, cá nhân và các cơ quan thuế có được các văn bản hướng dẫn chính sách thuế mới nói trên, Nhà xuất bản Đại Học Kinh Tế cho biên soạn và phát hành cuốn sách: Chính Sách Thuế Và Các Văn Bản Mới Hướng Dẫn Áp Dụng
Cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất: Văn bản hợp nhất Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Quản lý thuế
Phần thứ hai: Văn bản sửa đổi bổ sung các Nghị định, Thông tư hướng dẫn, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Quản lý thuế
Phần thứ ba: Văn bản hợp nhất Luật thuế thu nhập cá nhân
Phần thứ tư: Văn bản hợp nhất Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
Phần thứ năm: Hướng dẫn mới nhất về hoàn thuế, ưu đãi thuế
Phần thứ sáu: Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
Phần thứ bảy: Văn bản mới về quản lý thuế và quy định thu tiền sử dụng đất, thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao


Download Ebook Chính Sách Thuế Và Các Văn Bản Mới Hướng Dẫn Áp Dụng Miễn Phí, Tải Sách Chính Sách Thuế Và Các Văn Bản Mới Hướng Dẫn Áp Dụng, Đọc Ebook Chính Sách Thuế Và Các Văn Bản Mới Hướng Dẫn Áp Dụng Online, Ebook Chính Sách Thuế Và Các Văn Bản Mới Hướng Dẫn Áp Dụng Cho Điện Thoại, Tải Ebook Chính Sách Thuế Và Các Văn Bản Mới Hướng Dẫn Áp Dụng Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Chính Sách Thuế Và Các Văn Bản Mới Hướng Dẫn Áp Dụng Cho Android - Iphone - IOS, Download Chính Sách Thuế Và Các Văn Bản Mới Hướng Dẫn Áp Dụng Free Ebook, Xem Sách Chính Sách Thuế Và Các Văn Bản Mới Hướng Dẫn Áp Dụng Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start